Belgická ulice - kácení stromů

Městská část Praha 2 nesouhlasí s plánovaným kácením 72 stromů v Belgické ulici, které má v úmyslu Technická správa komunikací (TSK) v souvislosti s opravami komunikace a sítí technické infrastruktury v této vinohradské ulici. I když má samospráva jen omezené možnosti – ulice nejsou svěřeny městské části, ale hlavnímu městu – radnice využije všechny nástroje, aby kácení zamezila.

„Nevidíme důvod, proč by bylo nutné kvůli opravám komunikace pokácet všechny stromy v Belgické ulici, rozhodně existuje šetrnější řešení. Pouliční zeleň je pro kvalitu životního prostředí zcela zásadní a my se dlouhodobě snažíme ji rozšiřovat. Naším záměrem je stromy sázet, nikoliv likvidovat,“ zdůrazňuje starostka Jana Černochová.

Městská část Praha 2 se k dokumentaci na stavební úpravy v Belgické ulici vyjadřovala nesouhlasně již před rokem. Tehdy požadovala prověření nutnosti pokácet stávající stromořadí a závazné stanovisko, zda je opravdu nezbytné v souvislosti s opravou komunikace a sítí technické infrastruktury nahrazovat stromy v celém rozsahu. Také požádala investora, aby předem informoval občany v dotčené oblasti.

Žádost TSK o stavební povolení na úpravy v Belgické, obsahující i kácení a novou výsadbu stromů, zamítl letos v červnu stavební úřad městské části Praha 2. TSK se proti tomu odvolala a v současné době je spis v odvolacím řízení na Magistrátu. Ten čeká na posouzení Ministerstvem kultury. Výhrady k úpravám plánovaným TSK vyjádřil v závazném stanovisku i odbor památkové péče Magistrátu, který nesouhlasil s navrženým asfaltovým povrchem. Tento úřad má v kompetenci i ochranu stromů v památkové zóně. Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 vede ve věci kácení stromů samostatné řízení, které je v současné době přerušeno do doby vyřízení odvolání TSK proti rozhodnutí stavebního úřadu.