Média

() Vážený pane ministře, ze strany zásahových jednotek policie jsem zaznamenala velký zájem a potřebu vybavit tyto specializované útvary Krajských ředitelství Policie České republiky lehkými pancéřovanými vozidly s vysokou mírou úrovně balistické ochrany osádky a schopností obstát v běžném provozu i v terénu. Mám informaci, že v ...

() Vážený pane ministře, obdržela jsem informaci, že pan plk. Roman Bis, který je pověřen výkonem funkce zástupce náčelníka Vojenské policie, není držitelem platného osvědčení pro přístup k utajovaným skutečnostem ve stupni, který je stanoven pro tuto funkci, respektive že před nástupem do této funkce nebyl držitelem žádného osvědčení pro přístup k ...

() (www.parlamentnilisty.cz ) „Nejde jen o zastaralou techniku, která slouží často za hranou životnosti, ale jde například i o zanedbanou armádní infrastrukturu, investice do výzkumu a vývoje, robotiky, kybernetiky a dalších technologií, které zásadně ovlivňují bojiště. To vše jsou věci, které se neustále odsouvaly a odsouvají,“ říká předsedkyně výboru pro obranu a první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová. A přidává varování, aby se na rozpočet armády a obrany nesahalo. Podle ní by už nemělo smysl armádu držet, i když ji země potřebuje. Zdůraznila také, že i představitelé armády považují vnitřní dluh armády za enormní a nelze ho dále ignorovat.

() (www.ods.cz ) ODS dnes na tiskové konferenci představila Deklaraci členů Parlamentu za zachování bezpečné a obranyschopné ČR. Dokument, se kterým osloví i kluby dalších politických stran, vyzývá vládu k odpovědnému přístupu k zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky, udržení tempa investic do modernizace armády, maximální míře šetrnosti a promyšlenému postupu případných úsporných opatření v oblasti obrany a bezpečnosti, podpoře domácího obranného průmyslu a výzkumu a vývoje.