Média

() Vážený pane ministře, ze strany zásahových jednotek policie jsem zaznamenala velký zájem a potřebu vybavit tyto specializované útvary Krajských ředitelství Policie České republiky lehkými pancéřovanými vozidly s vysokou mírou úrovně balistické ochrany osádky a schopností obstát v běžném provozu i v terénu. Mám informaci, že v ...

() Vážený pane ministře, obdržela jsem informaci, že pan plk. Roman Bis, který je pověřen výkonem funkce zástupce náčelníka Vojenské policie, není držitelem platného osvědčení pro přístup k utajovaným skutečnostem ve stupni, který je stanoven pro tuto funkci, respektive že před nástupem do této funkce nebyl držitelem žádného osvědčení pro přístup k ...

() Vážený pane ministře, obracím se na Vás ve věci tiskové zprávy Policie ČR – Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Dne 20. 4. 2020 byla tiskovou mluvčí nprap. Evou Valtovou publikována na stránkách KŘP Karlovarského kraje tisková zpráva. Ta zde již v současné době není k dohledání, a tak mi dovolte ji ...

() Vážený pane ministře,             obracím se na Vás ve věci stavu a budoucího fungování ambulantních zdravotnických zařízení. Jak jistě dobře víte, současná krize odhalila některé slabiny zdravotnického systému České republiky.             ...