Média

() Vážený pane ministře, jak si jistě pamatujete, zahraniční výbor PS PČR v rámci své 57. schůze projednával bod týkající se plánované výměny některých vedoucích zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. V rámci tohoto jednání zazněla celá řada dotazů, na které byly z Vaší strany přislíbeny ...

() Vážený pane ministře, mnohokrát jsme se na různých fórech shodli, jak důležitá je podpora českého obranného průmyslu. Proto považuji za správný krok jak vytvoření pozice náměstka pro řízení sekce průmyslové spolupráce, ale i Agentury pro mezinárodní obranný obchod (AMOS). Za stejně významné, jako propagaci českých ...

() Vážený pane ministře, Ministerstvo obrany ČR je zakladatelem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. který hospodaří na lesních a zemědělských pozemcích nacházející se v bývalých či stávajících vojenských újezdech nebo objektech důležitých pro obranu státu. Již v minulosti se objevovaly snahy o sloučení VLS, s.p. a ...