Bezpečnost musí být prioritou příští vlády

(Pravá 5) Otázka bezpečnosti nabývá stále více na významu. Iluze míru a bezpečí, která se ještě před několika lety jevila jako neohrožená, se rozplývá jak v důsledku zvyšujícího se mezinárodního napětí a množících se krizových situací, tak v souvislosti se stále poměrně vysokým výskytem kriminality, s nímž se zejména v Praze potýkáme. ODS proto v letošních volbách klade na otázky bezpečnosti a obrany nebývalý důraz, neboť zkrátka nežijeme v bezpečném světě a prevence je nezbytností.

Současná vláda, ani vedení Prahy v čele s primátorkou Krnáčovou pro ochranu životů, zdraví či majetku našich občanů bohužel mnoho neudělaly. Byť mohou zátarasy na Staroměstském náměstí působit efektně, nejde o systémové a dlouhodobé řešení, jaké potřebujeme. A stejně tak ke zvýšení obranyschopnosti naší země nepomohou vzletná slova ministra Stropnického, když za dobu jeho působení ve funkci modernizace armády nepokročila ani o píď. Je zkrátka zapotřebí skutečných činů k tomu, aby se bezpečnost našich občanů zvyšovala, abychom zamezili potenciálním hrozbám, a pokud na ně dojde, abychom byli připraveni reagovat a škody byly co nejmenší.

Program ODS zahrnuje celou řadu konkrétních kroků, kterými chceme modernizovat a posílit naši bezpečnost a obranu. Zaměříme se na to, aby policisté byli více v ulicích než v kancelářích, aby neodcházeli ze služby a byli motivováni. Zavedeme proto stabilizační příspěvek pro ty zkušené a budeme dbát o to, aby bylo v odměňování dostatečně zohledněno riziko, jakému policisté v daném místě čelí.

Zaměříme se také na důsledné potírání drobné kriminality,vandalství, drogových zločinů a násilností. Chceme se řídit tzv. brokenwindowstheory, která pomohla snížit kriminalitu v problematických čtvrtích New Yorku. Ta spočívá právě v nulové toleranci vůči drobným přečinům, protože ty lidi motivují k páchání dalších nezákonností.

Chceme též zlepšit koordinaci zpravodajských služeb na národní i celoevropské úrovni s cílem eliminace rizika terorismu, který je dnes bohužel v Evropě realitou. Jakékoliv rozšiřování jejich pravomocí, ale musí doprovázet přiměřené zvýšení jejich civilní kontroly.

V neposlední řadě je naší prioritou, aby na různé krizové situace byli dobře připraveni i občané. Proto zavedeme povinnou výuku ochrany obyvatelstva naškolách a dobrovolné kurzy připravenosti pro dospělé.

Bezpečnost naší země i našich občanů se musí stát prioritou příští vlády. Ačkoliv Česká republika stále patři mezi klidnější země, není to samozřejmost a měli bychom právě tohoto stavu využít k preventivním opatřením. Pokud se nám dostane podpory občanů, jsme připraveni této šance plně využít.