Brífink po jednání vlády, Nákup 246 bojových vozidel pěchoty schválen

Televize ● ČT24 ● 24. 5. 2023, 15:22

Jana ČERNOCHOVÁ, ministryně obrany /ODS/: Děkuji, krásné odpoledne, dámy a pánové, jak víte, včera byla podepsána dohoda o obranné spolupráci ve Spojených státech amerických, ze kterých jsem po podpisu té smlouvy odjížděla do České republiky, abych dnes ráno mohla přistát a jít rovnou na vládu České republiky, která je, myslím, tou jednou z nejdůležitějších, které v tomto volebním období z hlediska resortu Ministerstva obrany tak byla.

Jak správně říkal pan premiér, vláda dnes schválila nákup bojových vozidel pěchoty CV90 od společnosti BAE, a zároveň mě pověřila jednáním s americkým ministerstvem obrany o společném pořízení tanků Leopard ve verzi 2A8. Takže dnes jsme společně s mými kolegy udělali opravdu obrovský krok pro výstavbu Armády České republiky, konkrétně její těžkou brigádu, kterou, kdyby moji předchůdci našli k sobě odvahu učinit takovéto rozhodnutí, tak už jsme mohli mít vybudovanou. Jak tady správně říkal pan premiér, bylo to skoro devět let, kdy všichni věděli, že je nezbytně nutné, aby se bojová vozidla pěchoty nakoupila, ale nikdo k tomu neučinil to zásadní rozhodnutí. Jak správně říkal pan premiér, ta cena je 49,3 miliardy bez DPH, s DPH to je 59,7 miliard korun.

Bude se jednat o 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90, včetně 29 dílenských vozidel, dodávek náhradních dílů, dalšího příslušenství, školení a tak dále. A ty smlouvy, které byly součástí vlastně toho vyjednávání, tak byly následně podepsány. Byly uzavřeny celkem dva smluvní vztahy. Jednak to je dvoustranná mezivládní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím zastoupeným agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty a dále byla uzavřena trojstranná dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky, švédskou vládní vyzbrojovací agenturou FMV a společností BAE Systems, coby výrobcem vozidel, která vlastně upravuje podrobnosti samotného pořízení bojových vozidel pěchoty. Pořízení bojových vozidel pěchoty je tedy významným milníkem na dlouhé cestě k výstavbě těžké brigády a já bych chtěla z tohoto místa poděkovat všem mým kolegům, kteří prakticky nonstop devět měsíců, kdy jsme dostali právní posouzení, jak vůbec v této zakázce, která vlastně, nebo v zakázce, která byla vypsaná mým předchůdcem, můžeme dál pokračovat nebo nepokračovat, protože dovolte mi jenom oživit vaše vzpomínky.

Můj předchůdce zrušil nebo respektive vyřadil nabídky uchazečů, ale nevyřadil ty uchazeče, takže to byl poněkud právní oříšek pro nás pro všechny, s kterým jsme se vůbec museli nějak vypořádat, abychom mohli jít dál. Takže tato, toto výběrové řízení bylo v tom počátku té naší vlády zrušeno a začínali jsme vlastně od čistého stolu a od té doby toho rozhodnutí vlády, která mě pověřila vyjednáváním právě se švédskou stranou, tak uplynulo devět měsíců. Za devět měsíců jsme byli schopni vyjednat něco, co naše armáda potřebuje a co je i součástí vlastně těch našich, toho, těch našich, toho našeho rozvoje schopností. Namísto původních 210 kusů vozidel, kde se počítalo s nákupem 210 a s uplatněním opce na nákup dalších 36 kusů, tak jsme se rozhodli, a to na základě požadavku armády a výhodné ceny vozidel, rovnou pořídit všech 246 kusů vozidel. Asi každý, kdo má nějaké ekonomické vnímání, tak ví, že každý den v čase válečného konfliktu na Ukrajině se vojenský materiál, a to včetně komodit, zdražuje.

Proto jsme nechtěli čekat na to, až bude uplatňována opce, ale chtěli jsme se zavázat k tomu nákupu v tom počtu, který naše armáda potřebuje a má ve svých projektech, že je to ten počet, který chce, tak jsme to chtěli zajistit všechno najednou z jedné, z jednoho vlastně, z jednoho řízení. Ceny bojové techniky jdou neustále nahoru, takže tady opravdu to je i z hlediska České republiky velmi výhodné. První vozidla bojová od této společnosti budou do České republiky dodány v roce 2026. Velmi, ale opravdu velmi jsme kladli důraz na průmyslovou spolupráci. Díky značnému našemu vlastně úsilí se podařilo zapojit do výroby vozidel určených pro armádu České republiky i české firmy, a tyto české firmy mají šanci získat další kontrakty nejenom v Evropě, ale i po celém světě. Takže vlastně ten náš požadavek, který byl od začátku ve výši 40 %, tak je garantován v těchto smlouvách. 40 % je minimum, co společnost garantuje a my už dnes víme, že těch procent bude o něco víc, ale 40 je garantováno. Když to bude víc, bude to fajn. Uděláme pro to maximum, ale 40 je smluvně garantováno.

Tady jsme chtěli, aby samozřejmě ten český průmysl se do toho zapojil i z toho důvodu, že je to nějaká zátěž pro státní rozpočet a je tedy zapotřebí, aby část těch finančních prostředků zůstala takříkajíc doma. Je vlastně nedodržení tohoto smluvního ujednání 40 % pro český průmysl, je pod přísnou sankcí, takže pokud by k něčemu takovému došlo, a pevně věřím, že nedojde, tak bude firma sankcionována. A tady bych vás také poprosila o pozornost, protože tohle je důležitá informace. Smlouvy s pěti hlavními českými poddodavateli již byly podepsány před uzavřením smluv na pořízení BVP, tak jak to bylo v těch podmínkách. Smlouvy s ostatními českými firmami Švédové budou uzavírat do konce roku. Celkem se bude jednat zhruba o 30 českých firem.

Tento počet nemusí být konečný, samozřejmě čím více českých firem, tím lépe. Teď vám zmíním ty hlavní poddodavatele, kterých je pět a se kterými jsou již uzavřeny smlouvy. Je to státní podnik VOP CZ, státní podnik LOM PRAHA, konkrétně jimi vlastněná akciová společnost VR Group, dále je to společnost Excalibur Army, je to společnost Meopta, to je optika a je to společnost Ray Service. Ve smlouvě máme vytvořen mechanismus pro průběžnou kontrolu naplňování průmyslové spolupráce. Teď bych vám chtěla říct, že všechny podrobné informace asi v těchto momentech najdete, naleznete i na stránkách ministerstva obrany, takže pokud jste si nestihli dělat poznámky, tak všechny ty informace tam již nyní máte. Dovolte mi, abych zase od těch bojových vozidel pěchoty trošičku skočila k těm tankům, protože tady jsme na začátku.

U těch tanků vlastně máme příležitost a vláda mě v tuto chvíli pověřila k zahájení jednání o možném společném pořízení tanků s označením Leopard 2A8 s Německem, případně i s dalšími evropskými státy. Spočívalo by to v tom, že projekt by byl řízen Německem. Jednalo by se tedy ze strany České republiky o uzavření rámcové dohody s výrobcem tanků, ke kterému by pak mohly přistupovat i další státy, pokud se k něčemu takovému stejně jako Česká republika v budoucnu rozhodnou. A výhoda pro Českou republiku je ta, že díky kumulaci poptávky by tak bylo možné dosáhnout výhodnějších podmínek pro Českou republiku a předpokládáme i samozřejmě opět zapojení našeho českého průmyslu v rámci průmyslové spolupráce.

V tuto chvíli jsme v těchto jednáních na úplném počátku, takže dovolte mi, abych tedy tady před panem premiérem a před kolegy přislíbila, že jakmile proběhnou první kola negociací, tak opět podáme nějakou informaci průběžnou médiím, protože víte, že i vlastně tankový prapor, který je součástí té těžké brigády, tak používá techniku, která vlastně už by si také rozhodně před několika možná desítkami let zasloužila výměnu. A teď tedy konečně máme možnost přezbrojení i u tankového vojska. Takže já myslím, že do Hranic na Moravě do sedmé brigády to jsou snad dobré zprávy. Já bych chtěla poděkovat příslušníkům armády za trpělivost. Chtěla bych říct, že skutečně to nasazení všech kolegů jak z té civilní, tak z té vojenské části našeho resortu, bylo obrovské. Sedí tady s námi pan plukovník Gazda, který vlastně je také jedním z těch manažerů tohoto projektu, konkrétně na bojová vozidla pěchoty. A myslím, že po těch dlouhých letech čekání, tak dnešek je pro těžkou brigádu, pro 7. mechanizovanou brigádu, velkým dnem. Takže díky moc. A je tedy teďka před námi to, co mohlo být už dávno a na co jsme všichni čekali. Důležitá informace pro vás. První bojová vozidla pěchoty by mohla přijet do České republiky v roce 2026. Do roku 2030 by tady měla být všechna vozidla.