Dopis na předsedu Národní sportovní agentury ve věci zákazu olova ve střelivu a dopadu na sport

Žádost o poskytnutí informací potřebných pro výkon funkce poslance podle § 11 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací potřebných pro výkon funkce poslance podle § 11 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Jelikož kompetence v oblasti sportu přešly k 1. lednu 2020 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu, již není pan ministr kompetentní mi odpovědět na otázky týkající se dopadu zákazu olova ve střelivu na sport. Pan ministr Robert Plaga mi doporučil se obrátit s žádostí o informace a otázkami na Vás.

Nejméně v uplynulých dvou letech jsem opakovaně upozorňovala na hrozbu zákazu rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Tento záměr původně vyplynul z iniciativy Evropské komise, která minimálně od roku 2015 připravuje podklady a půdu pro schválení nových restrikcí.

Po posledním hlasování v Evropském parlamentu o námitce k novelizaci nařízení REACH, je zřejmé, že s největší pravděpodobností budeme do 24 měsíců od publikování novely v úředním věstníku EU plnit novou povinnost, která zakazuje držení olověných nábojů v okolí jakýchkoli přírodních vodních ploch, nikoliv jen v mokřadech definovaných naší legislativou.

Podle dalších informací by už 15. ledna příštího roku mělo dojít k jednáním zakazujícím používání olova ve střelných zbraních a munici i mimo mokřady a také v rybářském olůvku. To ostatně v minulosti Evropské komisi doporučila i Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Střelecké, sportovní a lovecké organizace se zdají být v ohrožení, jelikož neexistuje adekvátní a zároveň bezpečnější ani levná varianta nahrazení olova ve střelách.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Jak se podle Vás daří naplňovat usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 718 ze dne 24. září 2019, pro které jste v Poslanecké sněmovně jako poslanec také hlasoval, ve kterém mj. stojí, že v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní má být vláda aktivní ve vyjednávání s dalšími členy EU a zajistit tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů?
  2. Jakým způsobem ovlivní novela nařízení REACH sportovní kluby, olympijské střelecké disciplíny, biatlon a další sporty?
  3. Jaké by byly finanční a jiné dopady v případě neadaptace novelizovaného nařízení REACH?
  4. Jakým způsobem řeší Národní sportovní agentura rizika související s možným plošným zákazem olova? Podnikl jste nějaké konkrétní kroky pro to, aby k tomuto zákazu v budoucnu nedošlo? Pokud ano, jaké?
  5. Účastní se některý zástupce Národní sportovní agentury konzultací a jednání o této tématice na národní úrovni, případně přímo v orgánech EU? Pokud ano, s jakým pověřením se jednání účastní a jaké výsledky má jeho činnost?
  6. Pokud by byl schválen návrh o plošném zákazu používání olova, jaký by to mělo dopad na český sport obecně?

Děkuji za Vaši odpověď a stanovisko ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ PŘEDSEDY NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY NALEZNETE ZDE