Interpelace na ministra dopravy ve věci možnosti provozu elektrických koloběžek na pozemních komunikacích v ČR

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci možnosti provozu elektrických koloběžek na pozemních komunikacích v České republice.

Dle Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy koloběžky nesplňují přílohu č. 12 písmeno C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž se přiklání i městská část Praha 2, jejíž jsem zároveň starostkou.

Můžete potvrdit, že mohou elektrické koloběžky (provozované společnostmi jako např. Lime apod.) na pozemní komunikaci, pokud nesplňují body vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména v těchto bodech:

  • koloběžka nemá dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (má pouze zadní brzdu);
  • koloběžka nemá zadní odrazku červené barvy o ploše nejméně 2000 mm2 a zadní odrazka, kterou má, není ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky (podle dostupných informací uživatel ani není nikterak upozorněn, že by na svém oděvu nebo obuvi měl mít odrazové materiály nahrazující zadní odrazku);
  • koloběžka nemá přední odrazku bílé barvy o ploše nejméně 2000 mm2 (opět podle dostupných informací uživatel není upozorněn, že by na svém oděvu nebo obuvi měl mít odrazové materiály nahrazující zadní odrazku);
  • koloběžka nemá na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednu boční odrazku oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola, rovněž tyto odrazky nejsou nahrazeny na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků (podle dostupných informací uživatel není upozorněn, že by na bočních částech svého oděvu měl mít odrazové materiály nahrazující tuto odrazku);
  • pokud už koloběžka má nějaké boční odrazky (dle typu), očividně nesplňují požadavky uvedené vyhlášky na barevné provedení;
  • koloběžka má přední světlo, toto však není seřízeno a trvale upraveno tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky nejdále 20 m od světlometu, to znamená, že přední světlo koloběžky oslňuje ostatní protijedoucí případně protijdoucí účastníky silničního provozu;
  • koloběžka má zadní světlo, toto však není v požadované výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky;
  • uživatel koloběžky není žádným způsobem upozorněn, že koloběžka není vybavena pro jízdu za snížené viditelnosti, neboť při půjčování koloběžky uživatel nedostává návod k obsluze, který by byl opatřen tímto jednoznačným a zřetelným upozorněním.

Uvažujete upravit provoz elektro-koloběžek legislativně tak, jako je tomu např. u mopedů, a to zakoupením ročního pojištění (jelikož elektro koloběžky nejsou považovány za motorová vozidla, nejsou jejich vlastníci povinni uzavřít pojištění, pokud jsou ve vlastnictví soukromé osoby), které by na vozidle muselo být viditelně umístěné (např. formou štítku)?

Uvažujete o zavedení odpovědnosti provozovatele za provoz tak, jako tomu je u motorových vozidel? V současné době jsou společnosti pouze vlastníky těchto elektro- koloběžek a nikoliv provozovateli, takže veškerá zodpovědnost za provoz je na uživatelích.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA DOPRAVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE