Interpelace na ministra kultury ve věci Poskytování finančních prostředků Mezinárodnímu hudebnímu festivalu České doteky hudby

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci poskytnutí finančních prostředků Mezinárodnímu hudebnímu festivalu České doteky hudby ze strany Ministerstva kultury v roce 2016.

Městská část Praha 2 vyvíjí celou škálu kulturních aktivit skrze své kulturní projekty (např. projekty pro rodiče s dětmi, „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“ a mnohé další). V příspěvkové organizaci MČ Prahy 2 v Novoměstské radnici rovněž sídlí kancelář Mezinárodního hudebního festivalu České doteky hudby (dále jen „MHF ČDH“). MČ Praha 2 a Novoměstská radnice jsou spolupořadateli tohoto významného festivalu, stejně jako hl. město Praha nebo Správa pražského hradu. Koncerty pořádané v rámci MHF ČDH probíhají nejen na Novoměstské radnici, ale i na jiných místech na Praze 2, mimo jiné v budově Národního domu na Vinohradech, který je majetkem Ministerstva kultury. Jsem si jistá, že Vám jako ministrovi kultury nemusím zdůrazňovat, že MHF ČDH je třetím největším pražským festivalem, a to po Pražském jaru a Dvořákově Praze, a že pro MČ Praha 2 je velmi důležité, aby jeho konání bylo zachováno ve stávajícím formátu.

Slavnostní zahajovací koncert MHF ČDH probíhá na Pražském hradě a závěrečný koncert v Obecním domě. Hl. město Praha jej dlouhodobě považuje za jeden z nejvýznamnějších v oblasti klasické hudby. Není pochyb, že jde o festival nadregionálního významu s vysokou uměleckou úrovní a významnými multiplikačními efekty. Mezi jeho organizátory jsou nepřehlédnutelné osobnosti jako Václav Hudeček, prof. Václav Riedlbauch a Miroslav Matějka, kteří pro českou klasickou hudební scénu vykonaly mnohé a kteří jsou tak další zárukou vysoké umělecké úrovně, které se MHF ČDH již dlouhá léta těší. Festival je členem Asociace hudebních festivalů ČR a každoročně jej navštíví více jak 7 000 návštěvníků, což považuji za velice úctyhodné číslo.

Pro lepší ilustraci váženosti, které se MHF ČDH obecně ve společnosti těší, považuji za vhodné zmínit i osobnosti, které MHF ČDH svým jménem zaštiťují. Kromě Vás pane ministře a mě jako starostky MČ Praha 2 se jedná o:

  • prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana,
  • předsedu Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha,
  • předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka,
  • arcibiskupa pražského a primase českého kardinála Dominika Duku,
  • radního hlavního města Prahy Mgr. Jana Wolfa,
  • starostu Městské části Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého.

 

Vážený pane ministře, dobře Vím, že Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „MKČR“) má tento festival na seznamu prioritních akcí, a jsem tomu velice ráda. Bohužel, jak jsem se dozvěděla z materiálu zveřejněného na webových stránkách MKČR, který obsahuje výčet prioritních akcí z oblasti živého umění podpořených z rozpočtu tohoto rezortu, podpora MHF ČDH by v letošním roce měla rapidně klesnout z částky 3,5 mil. Kč na částku pouhých 500 000 Kč. K tomu by mělo dojít i přesto, že celková částka rozdělovaná v letošním roce dosáhla historicky nejvyšší úrovně a oproti roku 2013 je více než dvojnásobná. Jako poslankyně jsem se zároveň seznámila s usneseními Podvýboru pro kulturu a Výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které pro MHF ČDH opakovaně požadovaly stabilní a předvídatelné spolufinancování ze strany MKČR a pro rok 2016 požadovaly i stejnou výši finančních prostředků jako v roce 2015. Stejně jako oba tyto orgány se domnívám, že akce tohoto typu v zájmu zachování vysoké kvalitativní úrovně a v zájmu jejich hodnotného společenského přínosu potřebují mít určitou jistotu stabilní podpory ze strany státu a nemělo by docházet k takovým skokovým rozdílům ve výši finančního příspěvku.

Chtěla bych se Vás touto cestou proto zeptat, zda jsou Vám známy uvedené skutečnosti a zda máte informaci o tom, že by výše finanční podpory tomuto festivalu měla být opravdu krácena takto skokovým způsobem? Z jakého důvodu k tomuto krácení došlo? Domníváte se, že je tento přístup MKČR vhodný, a neobáváte se toho, že by důsledek snížení podpory mohl být pro MHF ČDH likvidační? Bylo by možné toto rozhodnutí ještě nějakým způsobem změnit a budete tuto změnu zvažovat? Pokud nikoliv, neuvažujete o nějakých jiných krocích, které by napomohly tomu, aby takto významná kulturní akce mohla být uspořádána a aby si zároveň udržela svou vysokou kvalitativní úroveň?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA KULTURY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE