Interpelace na ministra kultury ve věci zajištění veřejnosti přístupné Národní galerie a její bezpečnosti

Vážený pane ministře,       

obracím se na Vás ve věci zajištění přístupnosti Národní galerie veřejnosti a zajištění její bezpečnosti.

Jak jistě dobře víte, v sobotu 25. února 2017 se udála bezprecedentní událost, kdy byly uzavřeny všechny budovy Národní galerie v Praze, a to až do úterního dne 28. února 2017. Podle původního oficiálního prohlášení Národní galerie to bylo z důvodu neočekávaných technickoprovozních důvodů. Jak se ale záhy ukázalo, pravým důvodem bylo ukončení smlouvy s bezpečnostní agenturou ABAS, která ostrahu budov zajišťovala. Podle veřejně dostupných zdrojů Národní galerie nedávno vyměnila bezpečnostní firmu, která jí dlouhodobě poskytovala bezpečnostní služby, tedy firmu Securitas, za společnost ABAS IPS. Výběrové řízení na bezpečnostní služby bylo ministerstvem kultury na poprvé zrušeno a při druhém výběrovém řízení byla vybrána firma s nejnižší cenou, společnost ABAS IPS. Přitom ministerstvo kultury veřejně deklarovalo, že kvalita služeb bude i nadále zajištěna ve stejné či větší míře. To se ale očividně nestalo a přerušení provozu Národní galerie je zjevným výsledkem nekvalifikovaného výběrového řízení, které ministerstvo kultury uspořádalo. Podle bezpečnostní agentury ABAS stojí za odstoupením od prováděcí smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb s Národní galerií ke dni 24. 2. 2017 neplnění smluvních podmínek ze strany Národní galerie. Dále však firma uvedla, že s ohledem na důležitý státní zájem při ochraně hodnot spravovaných Národní galerií Praha bezpečností agentura nabídla základní bezpečnostní ochranu všech objektů Národní galerie Praha po nezbytně nutnou dobu, ale evidentně bez možnosti otevřít Národní galerii veřejnosti. Tedy jen v takovém rozsahu, aby nedošlo k odcizení, poškození či ztrátě státního majetku ve správě Národní galerie Praha.

Tuto krizovou událost, kdy nebyla veřejnosti přístupná budova Národní galerie, připisuji honu za nejnižší cenou v rámci svaté války za "bezbřehou transparentnost" a špatně nastavenému zákonu o veřejných zakázkách. V neposlední řadě je nutné připsat odpovědnost za tuto událost buď řediteli Národní galerie, anebo někomu jinému. Za chybu považuji i to, že vedení ministerstva kultury nechalo z důvodu sporu s bezpečnostní agenturou Národní galerii zavřít. Žádná veřejná instituce by si neměla a nemůže dovolit být veřejnosti uzavřena. Chtěla bych se Vás proto touto cestou zeptat a požádat o odpověď na následující otázky:

1.Podle veřejně dostupných informací první dva soutěžící o zakázku ministerstva kultury nabídli ceny ve výši 85,5 Kč a 94,3 Kč za hodinu fyzické ostrahy. Pokud je to pravda, jak je možné že tyto firmy mohly nabídnou cenu až o 22 % nižší než umožňuje současná platná legislativa České republiky?

2. Proč ministerstvo kultury považovalo za klíčový parametr nejnižší cenu fyzické ostrahy, a to i u objektů, kde by bylo možné využít například technické bezpečnostní systémy, které by byly z dlouhodobého hlediska ministerstva ekonomicky výhodnější a šetřily by resortu kultury v konečném důsledku peníze?

3. Souhlasíte s tvrzením, že centralizovaný nákup, je vhodný spíše na nákup zboží a nikoli na nákup služeb? Pokud ano, proč ministerstvo nepostupovalo v tomto případě jiným způsobem?

4. Je pravdou, že potenciálním zájemcům o zakázku nebyla ani ve lhůtě pro podání nabídek umožněna prohlídka objektů za účelem vytvoření optimálního bezpečnostního systému? Pokud ano, z jakých důvodů tomu tak bylo?

5. Souhlasíte s tvrzením, že je chybou považovat za klíčové kritérium výhradně cenu? Pokud ano, proč nebyly firmy účastnící se veřejné zakázky vyloučeny, když nižší ceny které nabízely, byly v konečném důsledku nižší než náklady na minimální mzdu jednoho pracovníka?

6. Chystáte z výše popsané události vyvodit personální nebo jiné důsledky? Ponese za výše zmíněnou událost odpovědnost ředitel Národní galerie nebo někdo jiný?

7.Jakým způsobem chcete tento problém řešit a jak zajistíte, aby se již neopakoval stav, kdy se veřejnost nemůže dostat do budov Národní galerie a prohlédnout si její expozice?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA KULTURY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE