Interpelace na ministra obrany ve věci akvizic

Vážený pane ministře,

Vzhledem k tomu, že končí volební období bych ráda znala stav jednotlivých akvizičních případů, o kterých jsme v průběhu volebního období diskutovali na výboru pro obranu a podvýboru pro akvizice.

1. Jak to vypadá s dodávkou nosičů plátů MAGNUM TAC-1 ze Spojených států? Již bylo zboží doručeno a pokud nikoli, proč?

2. Jaký je stav výběrového řízení na nákup přileb? Kdy se předpokládá uzavření kontraktu a kdy první dodávky?

3. Kdy bude uzavřena smlouva na dodávku 3D radiolokátorů MADR, kdy budou první dodávky a kolik bud na ně vydáváno v následujících letech finančních prostředků?

4. Jaký je stav projektu pořízení víceúčelového vrtulníku? Podle očekávání představitelů Spojených států se předpokládá uzavření smlouvy s USA příští rok. Je jejich očekávání správné, nebo se stále předpokládá pokračování v dialogu Itálií? Kolik je na projekt vyčleněno od příštího roku do konce akvizice financí?

5. Jaký je stav modernizace děl 152 mm Dana?

6. Kdy bude zahájena akvizice děl ráže NATO 155 mm a kolik je na ní v jednotlivých letech vyčleněno prostředků? Jak to bude se systémem řízení palby? Kdy bude pořízen?

7. Kdy bude zahájena akvizice nových bojových vozidel pěchoty a kolik je na ní v jednotlivých letech naplánování finančních prostředků?

8. Jaký je stav akvizice globální datové sítě?

9. Jaký je stav několikrát zvažované akvizice poříze středního dopravního letounu a rozšíření flotily letounů CASA.

10. Jaký je stav zvažované náhrady letounů JAK-40?

11. Je v plánu pořízení třetího letounu Airbus?

12. Jaký je stav zvažované náhrady systémů protivzdušné raketové obrany 2K12 KUB? Kdy by mělo dojít podle plánu k obměně a na jaká léta jsou pro ni vyčleněné prostředky a v jaké výši?

13. Kdy se předpokládá obměna terénních vozidel UAZ a Land Rover a jaké prostředky a v jakých letech na ni budou vyčleněny?

Dále bych Vás chtěla požádat o shrnující tabulku po jednotlivých letech 2014, 2015, 2016 a 2017 s počty výběrových řízení a objemem finančních prostředků na zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním a jednací řízení bez uveřejnění.

Také bych Vás chtěla požádat o změnovost akvizičního plánu v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 a to v absolutním i procentním vyjádření. A konečně bych ráda obdržela čerpání prostředků po jednotlivých oblastech v průběhu roku 2017, porovnání s plánem a odhad nedočerpání rozpočtu v roce 2017 opět po jednotlivých oblastech.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE