Interpelace na ministra obrany ve věci bezpečnostní prověrky zástupce náčelníka Vojenské policie

Vážený pane ministře,

 

obdržela jsem informaci, že pan plk. Roman Bis, který je pověřen výkonem funkce zástupce náčelníka Vojenské policie, není držitelem platného osvědčení pro přístup k utajovaným skutečnostem ve stupni, který je stanoven pro tuto funkci, respektive že před nástupem do této funkce nebyl držitelem žádného osvědčení pro přístup k utajovaným skutečnostem. Je mi známo, že v této pozici je stanoveno toto osvědčení ve stupni „Přísně tajné“. Jsem si vědoma, že není zákonem vyžadováno, aby osoba jmenovaná do této funkce (či pověřená jejím výkonem) splňovala tuto podmínku ještě před svým nástupem, nicméně není úplně obvyklé a standardní, že by taková osoba nebyla držitelem osvědčení alespoň na stupeň nižší. Osobně to považuji za velmi problematické, neboť pokud má pan plk. Roman Bis svou funkci vykonávat plnohodnotně a pokud má zastupovat náčelníka Vojenské policie například v době jeho nepřítomnosti, předpokládám, že by měl mít možnost seznamovat se alespoň se skutečnostmi v nižším stupni utajení. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, vnímám to jako velké riziko pro efektivní fungování Vojenské policie.

Chtěla bych se Vás v této souvislosti zeptat na následující otázky:

1) Můžete potvrdit výše uvedené informace?

2) Považujete tyto informace za závažné? Nemůže být dle Vašeho názoru činnost Vojenské policie v důsledku těchto skutečností v některých momentech paralyzována? I s ohledem na to, že bezpečnostní řízení, které údajně probíhá, může trvat minimálně několik měsíců.

3) Považujete za správné, aby do takto exponované funkce byla jmenována nebo aby byla pověřena jejím řízením osoba, aniž by byla držitelem jakéhokoliv osvědčení k seznamování se s utajovanými skutečnostmi?

4) Na základě jakých kvalifikačních předpokladů byl pan plk. Roman Bis do uvedené funkce jmenován? Bylo rozhodováno mezi více uchazeči? Byli někteří z nich držiteli platného osvědčení k seznamování s utajovanými skutečnostmi?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

                                                                                               Mgr. Jana Černochová

 

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE