Interpelace na ministra obrany ve věci dodávky nosičů plátů Magnum TAC-1

Vážený pane ministře,

dozvěděla jsem se, že po všech peripetiích se k vojákům dostávají nosiče plátů Magnum TAC-1 na vojskové zkoušky. Chci Vás touto cestou požádat o bližší informace o průběhu zavádění a zkušeností s předmětnými nosiči plátů. Konkrétně:

1. Jak probíhají vojskové zkoušky a na co vše jsou nosiče plátů testovány?

2. Prochází stejnými testy a požadavky na standardy, jaké jsou vyžadovány od jiných dodavatelů neprůstřelných vest (Česká Zbrojovka, Argun)? Pokud nikoli, v čem jsou odlišnosti a proč?

3. Kdo tyto testy provádí, kolik vojáků (respektive na kolika nosičích plátů) a u jakých jednotek? Vyžadujete například u nich zkušenosti ze zahraničních operací?

4. Jak dlouho budou zkoušky probíhat?

5. Kdy, kdo a v jakých množstvích bude předmětné nosiče plátů dostávat?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE