Interpelace na ministra obrany ve věci L-39NG

Vážený pane ministře,

mnohokrát jsme se na různých fórech shodli, jak důležitá je podpora českého obranného průmyslu. Proto považuji za správný krok jak vytvoření pozice náměstka pro řízení sekce průmyslové spolupráce, ale i Agentury pro mezinárodní obranný obchod (AMOS).

Za stejně významné, jako propagaci českých výrobků v zahraničí, ovšem považuji i podporu vývoji, komunikaci uživatele (AČR) se soukromými společnostmi při vývoji a uplatnění výsledků takovéto spolupráce v České republice. Toto je klíčové mimo jiné z referenčních důvodů a řada zemí Evropské unie tak činí a měli bychom to dělat i my.

Chci se proto zeptat na stav vyjednávání o pořízení cvičných podzvukových letounů
L-39NG do Centra leteckého výcviku, které je součástí státního podniku LOM Praha. Překvapuje mě, že vyjednávání trvá již několik let a stále nevede ke zdárnému konci. Přitom jde o letoun české provenience, do kterého byly nainvestovány miliardy korun především ze soukromých, ale v menší části i ze státních zdrojů. Tím spíše by měl mít stát zájem na uplatnění letounu ve svých službách.

O L-39NG již projevilo zájem několik zákazníků. Bohužel, Ministerstvo obrany ČR mezi nimi chybí. Přitom je známo, že stávající flotile cvičných letounů L-39 končí životnost a prodloužena může být maximálně do konce roku 2023 či poloviny roku 2024. Z toho vyplývá, že již mnoho času pro vyjednávání nezbývá tak, aby byla i po roce 2023 pokryta potřeba výcviku na podzvukových letounech pro Armádu ČR. Proto by mě konkrétně zajímalo:

  1. Jaký je stav vyjednávání mezi s. p. LOM Praha a společností AERO Vodochody AEROSPACE a.s.?
  2. Proč s. p. LOM Praha, respektive Ministerstvo obrany ČR, jako jeho zakladatel, nevyužilo původní nabídky AERO Vodochody AEROSPACE z roku 2017, která umožňovala pořízení letounů před certifikací za příznivější ceny? Tato nabídka vypršela v roce 2020, takže L-39NG jsou nabízeny za standardní, tedy vyšší ceny.
  3. Probíhala v posledních dvou letech jednání mezi Ministerstvem obrany ČR, jako zakladatelem státního podniku LOM Praha, Armádou ČR a AERO Vodochody AEROSPACE či jeho vlastníky ohledně pořízení letounů L-39NG? Prosím konkrétně téma, výsledek, kdo se jednání účastnil a kdy proběhlo. Pokud nikoli, proč, když MO jako zakladatel by mělo mít nejlepší zájem na fungování podniku a uspokojování potřeb AČR?
  4. Co konkrétně bránilo a brání uzavření kontraktu mezi státním podnikem LOM Praha a společností AERO Vodochody AEROSPACE na nákup letounů L-39NG?
  5. Kdy očekáváte, že by mohl být akviziční proces zahájen a kdy by měly být dodávky ukončeny?
  6. AERO Vodochody AEROSPACE v minulosti nabízelo, že letouny L-39NG vyrobí na své vlastní náklady bez jakékoli předplatby či průběžné platby a státní podnik LOM Praha bude mít rok na zajištění financí na nákup nebo může od smlouvy bez udání důvodů odstoupit. Platba by přitom proběhla až po fyzickém převzetí strojů. Proč Ministerstvo obrany jako zakladatel státního podniku LOM této možnosti nevyužilo, respektive ji nepodpořilo?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE