Ústní interpelace na ministra obrany ve věci nákupu software na MO

Poslankyně Jana Černochová

Pane ministře, nalezla jsem ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce s názvem "Analytický rešeršní a monitorovací systém AARNS". Má jít - cituji - o vybudování konsolidovaného kontrolního systému a monitorování nestandardních situací, podvodné i korupční jednání, zefektivnění informačního zabezpečení kontrolních pracovníků Inspekce Ministerstva obrany. Odhadovaná cena této zakázky bez DPH je 7 milionů korun. To je poměrně hodně peněz.

Proto se chci zeptat, zda tento nástroj vaše inspekce nezbytně potřebuje, a co si od něj konkrétně slibujete. Jinými slovy na základě čeho vznikla tato poptávka. Děkuji.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, šlo o následující věc. Šlo o to řešit závislost resortu Ministerstva obrany na stávajících dodavatelích aplikačního programového vybavení resortních informačních systémů. Vydal jsem 12. 9. toho roku úkol k dalšímu postupu integrace aplikovaného programového vybavení. Záměrem bylo ne utrácet, ale snížit investiční a provozní náklady.

Rozumím tomu, že ten adresát nebo ten uživatel konečný, který by měl disponovat tím systémem, že to může vzbuzovat nějaké otázky, takže jsem rád, že jsem tu otázku dostal. Jde o to, aby jím mohla disponovat Inspekce Ministerstva obrany. Ta záležitost ale vůbec není uzavřená. Byl to návrh toho příslušného oddělení, respektive odboru.

Protože jsem zjistil dodatečně, že ten systém už je funkční minimálně pro Vojenskou policii, tak ta akvizice bude nejenom projednána s Národním úřadem pro vyzbrojování, ale bude s největší pravděpodobností i zrušena.

Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová:

Děkuji za toto ubezpečení, protože skutečně podle mých informací tady by došlo k duplikaci, protože podobný nástroj má mít k dispozici vámi řízené Vojenské zpravodajství, případně Vojenská policie. Takže bych poprosila, abych byla dodatečně písemně panem ministrem informována, jestli to tedy bylo zrušeno a ušetřili jsme z rozpočtu 7 milionů nebo ne.

Děkuji.