Interpelace na ministra obrany ve věci nároku na odbytné

Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás ve věci odmítnutí poskytnutí odbytného vdově po zemřelém -------------------, o kterém jsem byla v uplynulých dnech informována. ----------------- byl propuštěn ze služebního poměru ke dni 30. 6. 2017 a od 1. 7. 2017 splňoval podmínky pro přiznání výsluhového příspěvku a odchodného nebo odbytného. V této době bohužel již bojoval s těžkou nemocí, které 1. 8. 2017 podlehl. Dne 12. 6. 2017 vyplnil žádost o odbytné, s ohledem na zmíněnou závažnou nemoc však již nestihl doplnit všechny potřebné dokumenty, které požadovali pracovníci Odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany.

Paní -----------------, vdova po panu --------------, následně po jeho úmrtí žádost o odbytné podala a později požádala také o odstranění tvrdosti zákona, pokud by úmrtí pana ----------- a pozdní podání žádosti bylo překážkou pro uznání tohoto nároku. Reakce ze strany Ministerstva obrany se dočkala až po dlouhých devíti měsících, kdy se Vaše předchůdkyně v úřadě rozhodla nevyhovět její žádosti s odůvodněním, že v daném případě nebyla shledána přílišná tvrdost zákona.

Vážený pane ministře, případ pana ----------- je zejména z lidského hlediska velmi složitý a bolestivý. Je zcela pochopitelné, že v době vážného onemocnění, kdy dotyčnému nezbývá mnoho času, není prostor pro složitou administrativu a shromažďování dokumentů. Pan ------------- byl dlouholetým vojákem, který fakticky splňoval podmínky pro přiznání toho, oč žádal. S ohledem na situaci, v níž se vyskytl, bohužel však nestihl již vše dotáhnout do konce po formální stránce. Je jistě pochopitelné, že pro pozůstalého partnera každého člověka je jakýkoliv příjem či pozůstalost rozhodující, a to zvláště v těžké situaci, v níž se nachází. Z těchto důvodů bych očekávala, že ve věci žádosti paní ----------- bude rozhodnutí opačné, než jakého se jí po neobvykle dlouhé lhůtě 9 měsíců (!) dostalo.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat, zda se s rozhodnutím Vaší předchůdkyně ztotožňujete a zda je obvyklé, že takové rozhodnutí je činěno s tak dlouhou časovou prodlevou? Pokud se s ním neztotožňujete, chtěla bych se zeptat, zda je možné jej nějakým způsobem zvrátit a zda byste nezvážil učinění takových kroků, kterými by změny rozhodnutí bylo dosaženo?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem                                                                                                                                                                                  

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE