Interpelace na ministra obrany ve věci nových skutečností v kauze Fajád

Vážený pane ministře,

v médiích se v těchto dnech objevily informace, které potvrzují angažmá bratra ministra spravedlnosti Pelikána v tzv. kauze Fajád. Do této kauzy byl zapojen na základě jeho pověření k jednání s libanonskou stranou o propuštění pěti zadržených občanů ČR. Média dokonce informovala o tom, že ministr Pelikán se svým bratrem osobně navštívili v naší zemi zadrženého a z terorismu podezřelého Alího Fajáda ve věznici a že ministr Pelikán mu poskytl svůj mobilní telefon k tomu, aby mohl kontaktovat libanonskou stranu.

 

Všechny tyto informace potvrzují, že vyjádření poskytnutá vládou a ministrem Pelikánem k této záležitosti byla klamavá a že akce na osvobození zadržených Čechů proběhla zcela nestandardním způsobem, který znevěrohodňuje práci bezpečnostních složek a který sám o sobě působí velmi pochybně a budí podezření, zda cílem ministra Pelikána a jeho bratra bylo pouhé osvobození našich občanů.

 

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Byly Vám v době propuštění zadržovaných občanů ČR a jejich výměny za Alího Fajáda výše uvedené skutečnosti o angažmá bratra ministra Pelikána v této záležitosti a o dalších krocích ministra Pelikána, jako byla jeho návštěva Fajáda ve vězení?
  2. Byly tyto kroky nějakým způsobem koordinovány v rámci vlády či bezpečnostní rady státu? Měl ministr Pelikán souhlas či pověření těchto orgánů a na základě čeho? Bylo o těchto krocích informováno Vojenské zpravodajství?

Považujete způsob, jakým proběhla tato akce, za standardní? Považujete za standardní, aby v takto choulostivé záležitosti byla ke klíčové úloze pověřena osoba příbuzensky spjatá se členem vlády, která ovšem není v žádném služebním poměru ke státu?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem                                                                        

                                                                                                        

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRYNĚ OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE