Interpelace na ministra obrany ve věci oprav přístrojů nočního vidění

Vážený pane ministře,

dostalo se mi informace, že dlouhodobě nejsou opravovány přístroje nočního vidění výroby USA, které jsou především používány speciálními silami a jednotkami speciálních ženijních týmů EOD AČR v zahraničních operacích. Jedná se o přístroje, které z velké části získala Armáda ČR darem v rámci programů FMS/FMF od vlády USA. Ministerstvo obrany ČR se snažilo „vysoutěžit“ opravu těchto moderních přístrojů, přičemž hlavním kritériem je nejnižší cena, což sebou nese riziko, že zakázku získají firmy, které dosud s opravami moderních přístrojů nočního vidění z USA nemají žádné zkušenosti a nedisponují ani potřebným výcvikem, vybavením a přístupem k náhradním dílům.

V této záležitosti je klíčové stanovisko Office of Defense Cooperation (ODC) při velvyslanectví USA v Praze, které jménem vlády USA prověřuje společnosti mimo jiné provádějící opravy podobných přístrojů získaných v rámci programů FMS/FMF a schvaluje jim předání přístrojů. Podle informací, které mám, nebude umožněn přístup k přístrojům nočního vidění jiným společnostem než těm, které již zde mají vládou USA schválenou laboratoř pro kontroly a jejich servis a mají zkušenosti, výcvik, potřebné technické vybavení a přístup k náhradním dílům přímo z výroby z USA.

Při vědomí výše uvedeného se nabízí otázka, jak je možné, že ve výběrovém řízení – když už bylo vypsáno – nebyla jedna z podmínek účasti souhlas vlády USA s prováděním servisu přístrojů nočního vidění? Může se totiž stát, že postup příslušných orgánů Ministerstva obrany ČR vyústí v porušení podmínek nejenom programů FMS/FMF, ale i ITAR. Navíc, provádění kontrol (defektací) nezkušenou a neoprávněnou firmou může vést například k chybnému vyřazení přístrojů v hodnotě desítek milionů korun či k chybnému vyhodnocování závad tak, že budou zbytečně vynakládány stovky tisíc korun na opravy přístrojů, které by odborně způsobilá firma byla schopna opravit za podstatně menší hodnotu.

Zajímalo by mě, zda a kdy jednaly příslušné orgány MO ČR s ODC při velvyslanectví USA v Praze o opravách těchto přístrojů a zda dostaly informaci o tom, jaké společnosti jsou bezpečnostně způsobilé provádět opravy? Vyžádaly si už příslušné orgány MO vyjádření ODC při velvyslanectví USA v Praze k bezpečnostní způsobilosti vybrané společnosti? Pokud nikoli, proč? Pokud ano, s jakým výsledkem? Pokud je stanovisko zamítavé, jaký bude další postup ministerstva? Nehrozí, že se bude muset vypisovat nové výběrové řízení, což může trvat dalších 8-10 měsíců, takže je naši vojáci nebudou moci ještě dlouho používat?

Na závěr bych Vás chtěla upozornit na obdobný případ, při kterém bylo ovšem příslušným orgánem MO postupováno odlišně a dle mého soudu logicky. Jedná se o servis ženijních robotů Talon pro pyrotechniky od americké společnosti QinetiQ. Tito roboti byli získáni taktéž v rámci programu FMF a vzhledem k tomu, že má americký výrobce v ČR výhradního zástupce, ministerstvo obrany uzavírá smlouvu o zajištění servisu přímo s ním. Proč se v těchto případech postupuje odlišně?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

 

S pozdravem,

                                                                                               Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE