Interpelace na ministra obrany ve věci osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy

Vážený pane ministře,

obrátil se na mně pan Tomáš Doležal s tím, že má problém získat odpověď na - z mého pohledu jednoduchou - otázku, kterou kladl podřízené organizaci Ministerstva obrany, a když neuspěl, i Ministerstvu obrany, konkrétně náměstkyni pro řízení Sekce správy a řízení organizací MO paní Blažkové.

Pan Doležal tuto otázku položil podobným institucím v zahraničí a dostalo se mu tu detailnějších, tu konkrétnějších odpovědí. Vaši podřízení odpověděli vyhýbavě a nekonkrétně, až s ním ukončili komunikaci, což mi přijde poněkud zvláštní, když se jedná o jednoduchou otázku. Pokud ji není možné zodpovědět, protože jde o utajovanou skutečnost ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, pak stačilo uvést tento fakt.

Žádám tedy o odpověď na následující otázku: „Jsou v Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) nadále součástí vstupní prohlídky pro získání osvědčení zdravotní způsobilosti první třídy dovednostní testy krátkodobé paměti a rychlé orientace v textu (audio, video) a v případě neúspěchu v této části další dovednostní testy zaměřené na paměť, prostorovou orientaci, představivost, rychlost reakce, matematiku, pohybovou koordinaci apod.?“

Pokud z nějakého důvodu není možné odpovědět na výše uvedenou otázku, pak Vás žádám o odpověď na obecněji položenou otázku: „Jsou aktuálně v ÚLZ standardní součástí vstupní prohlídky první třídy dovednostní testy zaměřené na krátkodobou paměť, vyhledávání v textu, rychlost reakce, pohybovou koordinaci apod.?“

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE