Interpelace na ministra obrany ve věci převodu pozemků VLS

Vážený pane ministře,

Ministerstvo obrany ČR je zakladatelem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. který hospodaří na lesních a zemědělských pozemcích nacházející se v bývalých či stávajících vojenských újezdech nebo objektech důležitých pro obranu státu. Již v minulosti se objevovaly snahy o sloučení VLS, s.p. a Lesů ČR, s.p. či o převod pozemků nevyužívaných AČR z VLS, s.p. na kraje.

Nyní se ke mně dostala informace, že se z úrovně Ministerstva zemědělství ČR a MO chystá změna práva hospodaření pozemků VLS, s.p., které nejsou ve vojenských újezdech nebo v aktivních vojenských objektech na Lesy ČR, s.p. V této souvislosti mám několik otázek:

  1. Jaký je rozsah pozemků, které by se měly převádět na Lesy ČR, s.p.?
  2. Z jakého koncepčního materiálu či rozvojového plánu vychází záměr převést pozemky VLS, s.p. na Lesy ČR, s.p.? A jaký je smysl tohoto převodu?
  3. Velká část pozemků v právu hospodaření VLS, s.p., které jsou mimo vojenské újezdy, jsou zemědělsky využívány. Lesy ČR, s.p. ovšem neprovozují podobnou zemědělskou činnost jako VLS, s.p. Co bude s předmětnými pozemky, které nebudou zemědělsky využívány Lesy ČR, s.p.? Pokud se tato informace zakládá na pravdě, může působit jako účelové vyvedení zemědělské půdy z VLS, s.p.
  4. Pokud záměr převést pozemky nevychází z nějakého dlouhodobějšího plánu či koncepce, nebylo by lepší jej neprovádět nyní před volbami a nechat rozhodnutí na novém vedení MO?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE