Interpelace na ministra obrany ve věci rozvoje aktivní zálohy

                                                                                                                                                   V Praze dne 15. července 2015

Vážený pane ministře,

v posledních měsících jsem absolvovala řadu setkání, rozhovorů a diskusí s příslušníky aktivní zálohy (AZ). Zúčastnila jsem se rovněž dvou jejich cvičení a setkání zástupců AZ s velením Armády ČR. Díky těmto zkušenostem jsem získala řadu poznatků o současném fungování jednotek AZ, nedostatcích a problémech, s kterými se potýkají. Jsem přesvědčena, že mnohé z těchto poznatků jsou Vám známy a že se shodneme na tom, že současný stav aktivní zálohy coby struktury, která by měla být nejpřipravenější složkou pro posílení profesionálních vojenských jednotek v případě ohrožení státu, je neutěšený.

Kromě materiálního zabezpečení je klíčovým problémem AZ, stejně jako u profesionálních jednotek, nedostatečná naplněnost počtů jejích příslušníků. Příčiny tohoto stavu jsou jistě různé, nicméně jsem přesvědčena o tom, že jednou z těch hlavních je ta, že dosud nebyla vyvíjena soustavná aktivita v oblasti propagace a popularizace aktivní zálohy, rozvoje náborových postupů, zvyšování prestiže služby v AZ apod. Častým argumentem, proč tomu tak nebylo, je ten, že dosud nebyl schválen nový zákon o službě vojáků v záloze. To je pravda jen do určité míry a jsem přesvědčena, že mnohé mohlo být učiněno již bez tohoto zákona.

Chtěla bych se Vás proto zeptat, jaké jsou aktuální plány vedení resortu obrany v této oblasti? Existuje nějaký náborový plán pro jednotky AZ? Má Ministerstvo obrany v rámci svého rozpočtu vyčleněny nějaké finanční prostředky na rekrutaci příslušníků AZ a její propagaci? Jakým způsobem a jakými konkrétními kroky tato propagace probíhá, případně jak by měla probíhat? Jaké jsou v této oblasti plány pro nadcházející roky?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                                                                                               Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE.