Interpelace na ministra obrany ve věci účasti Čestné stráže AČR na předávání medaile ČSBS

Vážený pane ministře,

minulý týden byl dle médií oceněn medailí s nápisem „Za vlast a za svobodu“ od Českého svazu bojovníků za svobodu komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Nepíši Vám, abych se pozastavila nad udělováním této medaile organizací s problematickým vedením i minulostí (bohužel k porušení žádných právních norem nedošlo, poškozen byl jen dobrý vkus), ale kvůli fotografii, která se objevila v mediích.

Ze snímku je totiž patrné, že se akce zúčastnila Čestná stráž AČR. Vzhledem k tomu, že vím, jak je Čestná stráž AČR vytížena a že řadu žádostí o účast musí odmítat, tato skutečnost mne překvapila. Třeba i proto, že v sobotu 20. října 2018 se v Katedrále sv. Víta konala zádušní mše za oběti Heydrichiády a tam jsem nikde Čestnou stráž AČR neviděla, byť bych to považovala za adekvátní. Po mém dotazu jsem se navíc dozvěděla, že organizátoři mše žádali o přítomnost Čestné stráže v letech 2015-2017 a nikdy jim nebylo vyhověno, takže letos už ani nežádali.

Ráda bych proto věděla, kdy se do plánu akcí Čestné stráže AČR dostalo předávání medaile poslanci Ondráčkovi a kdo tuto akci v rezortu obrany schválil, s jakým odůvodněním a kde se uskutečnila? Zároveň mne zajímá, podle jakých pravidel se rozhoduje o účasti Čestné stráže AČR na jednotlivých akcích (pokud existuje vnitřní akt řízení upravující tuto oblast, prosím o jeho zaslání) a kolik žádostí rezort ročně obdrží od subjektů mimo státní správu a kolika vyhoví? A konečně by mne zajímalo, kolik peněz šlo v roce 2018 z rozpočtu MO na činnost Českého svazu bojovníků za svobodu a kolik se plánuje vydat příští rok (prosím zahrnout i prostředky, které tato organizace získala nepřímo prostřednictvím jiné organizace, například Československé obce legionářské, a které pocházejí z dotace MO).

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

                                                                                                Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE