Interpelace na ministra obrany ve věci výběrového řízení na zdravotnické nemocniční moduly

Vážený pane ministře,

Obracím se na Vás v souvislosti s právě probíhající veřejnou zakázkou „Zdravotnické moduly pro polní nemocnice“. Částí této veřejné zakázky je i dodávka dvou zdravotnických modulů obsahujících počítačový tomograf (CT).

V souvislosti s Vaší avizovanou snahou zlepšit výsledek akvizičních procesů pomocí průzkumu trhu či tržních konzultací bych ráda věděla, jak bylo postupováno v tomto případě. Evidentně se jedná o velmi specializované polní zdravotnické zařízení, které se pořizuje do polních nemocnic i v jiných členských státech NATO. Zajímalo by mě proto:

  1. Jací výrobci těchto armádních CT modulů byli v rámci průzkumu trhu osloveni?
  2. Jakým způsobem bylo provedeno ověření funkčnosti jednotlivých řešení?
  3. Jaké jsou reference na Vámi oslovené výrobce a jejich řešení v jiných členských státech?

Tyto otázky se vztahují k k průzkumu trhu, který je klíčovou fází ovlivňující průběh samotné zakázky. Zajímalo by mně proto, zda zadávací dokumentace (předmětná specifikace) odpovídá plně závěrům marketingového průzkumu a pokud nikoli, pokud se liší, jaké k tomu byly důvody.

A konečně mě překvapilo, že u takto technologicky citlivé zakázky je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena. Proč nebylo použito vícekriteriální hodnocení? Předpokládala bych, že bude zájmem uživatele, aby se dosáhla nejenom nejnižší cena, ale i kvalita, která jak uznáte je v tomto případě, kdy jde o zdravotnické zařízení, které má být nasazováno ve složitých klimatických podmínkách, významná. Jak bude hodnocena kvalita zařízení? Proč nejsou součástí hodnocení například reference z nasazení ve spojeneckých silách a podobně?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE