Interpelace na ministra obrany ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku

Vážený pane ministře,

nejméně v uplynulých dvou letech se objevily v médiích informace o chystaném úplném zákazu rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Tento záměr má plynout z iniciativy Evropské komise, která na konci minulého roku pověřila Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby v rámci aktualizace systému registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH) začala shromažďovat informace, jaké riziko a socioekonomický dopad by měl zákaz olověného střeliva i rybářských závaží, a případně výhledově obojí zakázat. K regulaci olova má dojít na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH).

Nedávno ECHA doporučila ve své zprávě o přezkumu informací týkajících se používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a také v rybářském olůvku zavedení dalších nezbytných opatření pro regulaci používání olova. Ze zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. V současné době je již lov olověným střelivem v EU částečně omezen. V České republice například platí od roku 2011 zákaz lovu vodních ptáků olověnými broky na mokřadech. ECHA doporučuje Evropské komisi olovo zcela zakázat, protože přínosy pro společnost mají převažovat a náklady pro lovce a střelce vyhodnotila ECHA jako přijatelné. Střelecké, sportovní a lovecké organizace ve veřejné konzultaci tvrdí opak. V této souvislosti mi dovolte připomenout, že neexistuje adekvátní a zároveň ani levná varianta nahrazení olova ve střelách. Zákaz olova bude mít za následek vysoké náklady nejen pro výrobce střeliva, ale i samotných zbraní, u kterých používáním nevhodných druhů střeliva bude docházet k poškození a neúměrnému opotřebení zbraní. To se samozřejmě týká i ozbrojených bezpečnostních sborů.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Jste seznámen s návrhem Evropské komise zakázat olověné střelivo a rybářská olůvka? Pokud ano, jaké je Vaše stanovisko a stanovisko ministerstva k této problematice?
  2. V jaké fázi se návrh Evropské komise na zákaz olova ve střelivu a rybářském olůvku nachází?
  3. Zúčastňuje se některý zástupce ministerstva konzultací a jednání s touto tématikou přímo v Bruselu? Pokud ano, s jakým pověřením se jednání účastní a jaké výsledky má jeho činnost?
  4. Pokud dojde k zařazení olova mezi zakázané látky v nařízení REACH, a přesto že by pro potřeby národní obrany platila výjimka z výše uvedeného nařízení, bude Armáda ČR nepochybně zasažena vedlejšími dopady plynoucími ze zákazu olověných střel, zejména pak zdražením a zhoršenou dostupností střeliva. Počítá ministerstvo s tím, že by se tato skutečnost mohla odrazit na zásobování a potenciálně též na akceschopnosti Armády ČR?
  5. Jak se na možný zákaz olova v projektilech a s tím spojené dopady ministerstvo připravuje?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE