Interpelace na ministra obrany ve věci zařazování do aktivní zálohy

Vážený pane ministře,

zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) v § 5 odstavci 4 uvádí: „Krajské vojenské velitelství může v případě potřeby ozbrojených sil zařadit do aktivní zálohy také bývalého vojáka z povolání, a to nejpozději do 2 let ode dne ukončení jeho služebního poměru vojáka z povolání.“ Toto ustanovení bylo do zákona vloženo před několika lety při velké novelizaci branné legislativy, aby se rozšířilo množství osob, jejichž zkušenosti může armáda využít při budování připravené aktivní zálohy, respektive zálohy obecně.

V současnosti jsem zároveň narazila na případ jedné jednotky aktivní zálohy, jejíž velitel bude muset buď zakrátko, nebo, v případě pozitivního přístupu Krajského vojenského velitelství (KVV), do několika let kvůli věku řady AZ opustit. Problém je v tom, že se jedná o jednotku se specifickou odborností, velitel je nejzkušenější osobou a jen těžko se bude za něj hledat rychle náhrada.

Proto by mě zajímalo, jak je to s naplňováním výše uvedeného ustanovení zákona, zda jej již Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím KVV od jeho vstoupení v platnost využilo a v kolika případech? Pokud nikoli, zda existuje nějaká představa či plán jeho využití a jakým způsobem? A konečně, zda odpovědné složky uvažují o tom, že by bylo možné tento institut využít právě v takových případech, kdy se nedaří doplnit velitelský sbor jednotek aktivní zálohy a do funkce velitele by byl proto ustaven bývalý voják z povolání?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE