Interpelace na ministra obrany ve věci zrušení cvičení AZ

Vážený pane ministře,

zaznamenala jsem rozhodnutí o zrušení podzimních cvičení jednotek aktivní zálohy kvůli obavám ze šíření covid-19. Toto rozhodnutí je poměrně velkým zásahem do výcvikových plánů jednotek, ale má negativní dopady na příslušníky AZ i v dalších oblastech. Už jenom proto, že některé jednotky nebudou mít letos odcvičen ani den.

Proto se chci zeptat, jak bude řešeno následující:

  1. Jaká systémová opatření budou přijata, aby nebyla ohrožena vycvičennost jednotek AZ?
  2. Podle § 26 odst. 1 zák. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze vzniká vojákovi AZ, který absolvoval v kalendářním roce pravidelné vojenské cvičení v rozsahu alespoň 7 dnů, nárok na odměnu ve výši 18.000,- Kč. Řada vojáků AZ na odměnu nebude mít nárok, protože jim byla opakovaně rušena cvičení. Jedná se tedy o překážku na straně státu a nikoli dobrovolníků, a přesto budou „potrestáni“. Zajímalo by mne, zda jste o tomto problému v rámci resortu obrany diskutovali a jak jej budete řešit?
  3. A konečně, příslušníci AZ opakovaně vyjadřují připravenost pomoci armádě v jejích stále narůstajících úkolech v souvislosti s pandemií covid-19. Většina odborníků se obává možného explozivního šíření v podzimních měsících, což může ovlivnit i počty, které bude armáda moci vyčleňovat. Proč nepovoláváte vojáky AZ k podpoře armády v jejích úkolech? Mimochodem, vyřešil by se tím i problém s neodcvičenými dny.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE