Interpelace na ministra obrany ve věci zveřejňování potenciálně citlivých dokumentů

Vážený pane ministře,

minulý rok v srpnu jsem Vás interpelovala v souvislosti se zveřejňovaným smluv na internetu. Zaregistrovala jsem, že se situace zlepšila a ze smluv mizí citlivé údaje, jako jsou počty a typ náhradních dílů a podobně. O to je pro mě větším překvapením, že se podobná zdrženlivost neuplatňuje při některých výběrových řízeních. Konkrétně mám na mysli akci s názvem „Chrudim – výstavba budovy centrálního skladu materiálu – PD", "Chrudim – rekonstrukce kuchyňského bloku – PD“, „Chrudim – rekonstrukce navýšení patra budovy č. 003 – PD“ uveřejněnou pod systémovým číslem NEN N006/19/V00009498 dne 2. května 2019.

Přílohou zadávací dokumentace jsou plánky jednotlivých budov i areálu, například plánek s názvem „Schéma pobytových zón – obvaziště + středisko logistického zabezpečení“ s popisem, co je umístěno v jednotlivých místnostech. Přijde mi zvláštní, že podobné údaje jsou veřejně dostupné. Obávám se, že usnadňujeme nepříteli práci, protože odborník si dokáže ze zveřejňovaných údajů udělat obrázek o tom, jak vypadají jednotlivé objekty na útvaru a tak dále. Pokud se podíváte na zmiňované přílohy u této i dalších stavebních akcí, předpokládám, že mi dáte za pravdu.

Chci se proto otázat, zda existuje na MO nějaká metodika na zveřejňování dle mého soudu citlivých informací, které mohou ovlivnit národní bezpečnost například při výběrových řízeních. A zda by nedávalo smysl podobná výběrová řízení provádět v utajeném režimu.

V odpovědi na interpelaci z loňského srpna jste mi zároveň přislíbil zaslání „Metodického pokynu k uplatnění zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“. Chci Vás informovat, že jsem jej doposud ani přes urgence neobdržela a že mám o tento dokument stále zájem.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                              Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA OBRANY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE