Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci závazného stanoviska MZV k exportu vojenského materiálu do Ugandy

Vážený pane ministře,

 

obdržela jsem podnět od společnosti STV GROUP a. s. týkající se postupu ministerstva zahraničních věcí (MZV) při vydání negativního závazného stanoviska ve věci dodávek vojenského materiálu ugandským ozbrojeným složkám. Tento podnět Vám zasílám v příloze a chtěla bych Vás požádat o vyjádření k jeho jednotlivým částem, v nichž si společnost stěžuje na konkrétní pochybení či procesní nedostatky ze strany MZV při rozhodování nejen o této licenci. Zejména bych chtěla požádat o Vaše stanovisko k těmto otázkám, které jsou v podnětu zmíněny:

  1. Změna pozice MZV k dané licenci na vývoz vojenského materiálu, aniž by zjevně došlo ke změně objektivních či skutkových okolností.
  2. Nedostatečný či chabý charakter odůvodnění zamítavých závazných stanovisek MZV ke zbrojním licencím a jejich nepřezkoumatelnost.
  3. Rozporuplnost argumentů MZV, kdy se jeho zástupci odvolávají na dokumenty (tzv. Zpráva CAR), o které argumentaci MZV nelze opřít.
  4. Zásahy ze strany MZV do oblastí, které mu nepřísluší posuzovat (konkrétní druh a množství vyváženého vojenského materiálu).
  5. Údajná existence závazného interního předpisu MZV, který zakazuje vydávat kladná stanoviska na vývoz zbraní a techniky z bývalého východního bloku na území Afriky nebo Ugandy.

Jsem si dobře vědoma, že Vámi řízený resort nemá pravomoc jakkoliv zasahovat do kompetence MZV ve věci vydávání závazných stanovisek. Přesto bych chtěla požádat o Vaše stanovisko ke zmíněné stížnosti a o hodnocení, zda z Vašeho pohledu jsou otázky či stížnosti na postup MZV důvodné, a to s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu se zákonem licence na vývoz vojenského materiálu vydává.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová 

 

ODPOVĚĎ MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE