Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Podle veřejně dostupných informací mělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 27. prosince 2017 podepsat smlouvu se společností Agentura Xact s. r. o. z pražských Vršovic na 15 milionů Kč. Předmětem smlouvy má být zajištění kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zmíněná smlouva zavazuje společnost zajistit kurzy základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro až 2000 oprávněných osob ročně v zařízeních Správy uprchlických zařízení. Smlouva s výše uvedenou agenturou má dále obsahovat mj. i odměnu 3 714,70 Kč za jednu hodinu výuky v délce 45 minut.

Z informací uvedených na webových stránkách Agentury Xact s. r. o. vyplývá, že se ve svých činnostech zaměřuje na aktivity v oblasti PR, mediální trénink a reklamu. Následně bylo médii zjištěno, jelikož společnost nemá zkušenosti ani dostatečné prostředky pro zajištění kurzů, že z těchto důvodů společnost Agentury Xact s. r. o. postupuje faktické provedení předmětu smlouvy uzavřené s MŠMT subdodavateli, kterým je Firma Pontias (dříve Senior Help). Tato firma má na svých webových stránkách uvedeno, že je vzdělávací a školící společností která se zabývá vzděláváním dospělých a seniorů v různých oblastech. Rovněž organizuje společné mezigenerační workshopy, lekce trénování paměti, specializované přednášky. Dále pořádá hudební a sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie. Jako služby například poskytuje kurzy trénování paměti, přednášky o finanční gramotnosti a autorské představení “Divadlo učí finanční gramotnosti”, bezpečnost v souvislosti s finanční gramotností, počítačové dovednosti a bezpečnost při práci na počítači, tabletu atp., různé typy cvičení pro seniory. Dále může poskytovat vzdělávací programy objednávané orgány státní správy a EU jako workshopy a vzdělávání pro cizince a minority v ČR, hudební workshopy (freestyle rap, bubnování, zpívání) a individuální služby pro jednotlivce či malé skupiny osob (coaching, mentoring, individuální trénování paměti, individuální lekce Nordic Walkingu, individuální výuka počítačových dovedností, nastavení PC, tabletu, emailu atp.

V této souvislostí a s ohledem na výše popsané bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Zakládají se veřejně dostupné informace na pravdě? Pokud ano, bylo by možné mi kopii smlouvy poskytnout?
  2. Co je cílem uzavřené smlouvy se společnostní Agentura Xact s. r. o.? Na jakém základě byla společnost vybrána? Má tato společnost zkušenosti v této oblasti vzdělávání?
  3. Můžete doložit kvalifikaci učitelů kteří se na vzdělávacích aktivitách podílejí a jsou uvedeni ve smlouvě? Je jejich kvalifikace v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících?
  4. Jsou vedoucí projektu, tlumočníci a lektoři držitelé plné kvalifikace? Jsou poradci skutečně odborníky v uvedených činnostech?
  5. Považujete za adekvátní částku 3 714,70 Kč za jednu hodinu výuky v délce 45 minut? Pokud ano, můžete uvést další příklad státní vzdělávací instituce, ve které náleží učitelům obdobná odměna?
  6. Je výše zmíněný kurz základů vzdělávání pro cizince rovnocenný se získaným stupněm vzdělání v České republice?
  7. Je kurz za nastavených podmínek realizovatelný a zaručuje očekávané výstupy, které jsou stanoveny v rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání?
  8. Domníváte se, že by měli všichni absolventi, kteří získají základní stupeň vzdělání v České republice, ovládat Český jazyk slovem i písmem?
  9. Jakým způsobem je kurz financován?
  10. Jaký certifikát obdrží absolvent kurzu a jak je tento kurz akreditován a kde?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,                                                                         

                                                                                                            Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE