Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci letního provozu v mateřských školách

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v souvislosti s podnětem vzneseným ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2.

Jsme si všichni samozřejmě vědomi toho, že rozhodování v jakékoliv oblasti je v dnešní době velice složité a nikdo z nás nemá k dispozici křišťálovou kouli. I přesto se domnívám, že je žádoucí být připraven na jakékoliv, byť nepříjemné, eventuality. V souvislosti s návratem některých dětí a žáků zpět do škol mě oslovily ředitelky mateřských škol, které tento rok budou na území MČ Praha 2 realizovat letní provoz. Zápisy se totiž konají již nyní, tedy je toto téma i v dubnu aktuální.

Z podkladů Vašeho resortu, které máme k dispozici, je zřejmé, že se ve fázi 1, 2 i 3 počítá zatím pouze s přítomností předškolních dětí v maximálně patnáctičlenných skupinkách. Je tedy možné, že do konce školního roku budou do mateřských škol docházet právě pouze tyto děti. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na povinné vzdělávání a epidemiologickou situaci. Nicméně od 1. července 2021 začíná letní provoz, v jehož rámci do mateřské školy nastoupí nejen děti předškolní, ale i děti mladší, a to ze všech mateřských škol po celé Praze 2. Z laického hlediska nelze nepoznamenat, že to působí jakoby si koronavirus od 1. července bral dovolenou a žádná opatření nebyla již zapotřebí.

Ráda bych se tedy zeptala, zda MŠMT počítá se zavedením nějakých opatření? Budou v rámci letních provozů také povinné AG testy a poskytne je mateřským školám stát, nebo se počítá s tím, že je zajistí a uhradí zřizovatelé? Budou povoleny pouze skupiny do 15 dětí? Zápis totiž probíhá dle platných pravidel a třídy se plní do plného počtu 24 dětí.

Věřím, že tyto otázky nezajímají jen Prahu 2, ale i všechny ostatní zřizovatele, kteří chystají letní provozy svých mateřských škol. Domnívám se tedy, že by bylo ze strany MŠMT vhodné se k této tématice formálně vyjádřit.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE