Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci souborů hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s ohledem na aktuální opatření týkající se oblasti školství, kterou mám ve své gesci jako starostka městské části Prahy 2. Podnět vznikl na poradě ředitelů základních škol, kterou jsme realizovali k zajištění provozu 1. stupňů a 9. ročníků ZŠ v souladu s manuálem k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Domnívám se, že nejsme zdaleka jediní, kdo potřebuje na tento dotaz jasnou odpověď.

V souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) provozují některé základní školy zřizované městskou částí Praha 2 přípravné třídy. Manuály vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahrnují soubory hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy od škol mateřských, až po domovy mládeže a střediska volného času, nicméně ani jeden z manuálů nezmiňuje přípravné třídy. Žádám Vás tedy o jasné sdělení, v jakém režimu mají být přípravné třídy znovu otevřeny. Vzhledem k tomu, že MŠMT předjímá fungování škol mateřských i 1. stupně škol základních, předpokládám, že přípravné třídy byly pouze administrativně opomenuty. I přesto považuji za vhodné, aby byly manuály v tomto smyslu doplněny a MŠMT přijalo jasné a čitelné stanovisko.

 

Děkuji předem za Vaši odpověď v termínu stanoveném Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

                       

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE