Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci využití výsledků dotazníkového šetření v rámci národních srovnávacích zkoušek

Vážený pane ministře,

jak jsem Vás již informovala během jednání Poslanecké sněmovny, v uplynulých dnech se mi do rukou dostal dotazník, který je součástí Národních srovnávacích zkoušek, jež nahrazují přijímací zkoušky na zhruba 50 fakultách různých vysokých škol v České republice. Tento dotazník, byť je nepovinný a anonymní, se mi jeví jako velmi pochybný. Pro tazatele jsou jeho účely zcela nezřejmé – vysvětlení, že zodpovězením otázek dotyčný pomůže fakultám a dalším uchazečům, je nejen nedostačující, ale hlavně zcela nesrozumitelné. A především otázky v tomto dotazníku jsou mnohdy pofidérní a nemístné, zejména ve vztahu k účelu, k němuž mají Národní srovnávací zkoušky sloužit, tedy procesu přijetí na vysokou školu.

Kromě nevinných otázek na dosavadní studium či motivaci pro výběr vysoké školy, jsou součástí formuláře dotazy na politické názory dotyčného, názory na současné politické otázky a fenomény, na sebeidentifikaci dotyčného, zejména politickou a společenskou, ale především také na počet dosavadních partnerských vztahů či přijatelnost tzv. partnerského vztahu s „výhodami“. Opravdu nerozumím tomu, jakým způsobem by zodpovězení takových otázek mohlo pomoci dané fakultě a nebo dalším uchazečům? Proč by fakulta nebo kdokoliv jiný měl mít přehled o tom, kolik ze studentů nebo uchazečů stojí o volný vztah s výhodami?

Samozřejmě chápu, že Národní srovnávací zkoušky a jejich akceptace jsou záležitostí konkrétní fakulty a nikoliv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přesto jsem přesvědčena, že by ministerstvo mělo zajímat, co vše je na národní srovnávací zkoušky nabalováno a k čemu jsou využívány či spíše zneužívány. Pokud chce někdo získávat sociologická data týkající se postojů či životního stylu mladé generace za zcela neznámými a dost možná komerčními či politickými účely, opravdu se nedomnívám, že je vhodné využívat k tomu přijímací proces na vysokou školu, který je financován z peněz daňových poplatníků a který by měl sloužit čistě k jednomu jedinému účelu. Tedy vybrat vhodné uchazeče o studium na VŠ. Zneužití této situace, kdy studenti vcelku ochotně před samotným testem vyplní cokoliv, mi připadá jako krajně nevhodné. Rozumím tomu, že pro jakoukoliv sociologickou agenturu by bylo daleko složitější a finančně i organizačně náročnější hledat lepší nebo srovnatelné příležitosti pro získání takového vzorku dat, ale tato cesta rozhodně není tou správnou a přijatelnou.

Ráda bych se Vás tedy zeptala, zda je Vám známa informace, že v rámci Národních srovnávacích zkoušek toto dotazníkové šetření probíhá? Zároveň bych se chtěla zeptat, zda tuto skutečnost a obsah tohoto dotazníkového šetření považujete za vhodné? A v neposlední řadě, zda jsou Vám známy i skutečné účely, ke kterým má toto šetření sloužit a reálně slouží? Pokud jej za vhodné nepovažujete, co s touto skutečností hodláte dělat?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,                                                                         

                                                                                                           

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE