Interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku

Vážený pane ministře,

nejméně v uplynulých dvou letech se objevily v médiích informace o chystaném úplném zákazu rybářských olůvek a střeliva s olověným jádrem. Tento záměr má plynout z iniciativy Evropské komise, která na konci minulého roku pověřila Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA), aby v rámci aktualizace systému registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH) začala shromažďovat informace, jaké riziko a socioekonomický dopad by měl zákaz olověného střeliva i rybářských závaží, a případně výhledově obojí zakázat.

Nedávno ECHA doporučila ve své zprávě o přezkumu informací týkajících se používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a také v rybářském olůvku zavedení dalších nezbytných opatření pro regulaci používání olova. Ze zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. V současné době je již lov olověným střelivem v EU částečně omezen. V České republice například platí od roku 2011 zákaz lovu vodních ptáků olověnými broky na mokřadech. ECHA doporučuje Evropské komisi olovo zcela zakázat, protože přínosy pro společnost mají převažovat a náklady pro lovce a střelce vyhodnotila ECHA jako přijatelné. Střelecké, sportovní a lovecké organizace ve veřejné konzultaci tvrdí opak. Dovolte mi Vám připomenout, že neexistuje adekvátní a zároveň ani levná varianta nahrazení olova ve střelách. Zákaz olova a nahrazení např. ocelí bude mít za následek větší opotřebení zbraní sportovních střelců reprezentujících českou republiku na olympijských hrách. Nahrazení olova ocelí sebou dále přináší zvýšenou nebezpečnost pro samotné sportovní střelce, protože ocel díky své tvrdosti má větší tendenci se odrážet a mohlo by snadněji dojít k zranění sportovců. Podle některých odborníků by zákaz olova ve střelách znemožnilo střílet z malorážek, které používají mj. i biatlonisté.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

1. Jste seznámen s návrhem Evropské komise zakázat olověné střelivo a rybářská olůvka? Pokud ano, jaké je Vaše stanovisko a stanovisko ministerstva k této problematice?

2. V jaké fázi se návrh Evropské komise na zákaz olova ve střelivu a rybářském olůvku nachází?

3. Zúčastňuje se některý zástupce ministerstva konzultací a jednání s touto tématikou přímo v Bruselu? Pokud ano, s jakým pověřením se jednání účastní a jaké výsledky má jeho činnost?

4. Pokud by byl schválen návrh Evropské komise o zákazu používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a také v rybářském olůvku, jaký by to mělo dopad na sportovní střelce a jejich účast na vrcholných střeleckých soutěžích a sportovní reprezentaci České republiky?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                                Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE