Interpelace na ministra školství ve věci školního stravování v době pandemie

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se zásadním podnětem, který se týká školního stravování v rámci současné komplikované pandemické situace. Jak jistě víte, mám v gesci oblast školství na Praze 2. Spolu se svými kolegy detailně monitorujeme situaci a po šesti týdnech provozu základních a mateřských jsme dospěli k závěru, že klíčovým pracovníkem pro řádné fungování škol, hlavně mateřských, je personál ve školní jídelně.

Již na pěti základních nebo mateřských školách měly hlavní nebo pomocné kuchařky pozitivní test na Covid 19. Zatím jsme vždy byli schopni zajistit alespoň částečný provoz a situaci během několika dní vyřešit přesunem kuchařek z jiné pobočky. Nicméně se domnívám, že by ze strany MŠMT a Hygienických stanic bylo potřeba nějaké komplexnější legislativní východisko.

Výše zmíněné jsme řešili i se zástupci našeho Odboru hygieny dětí a mladistvých. Jsem si tedy vědoma, že hromadná donáška studených obědových krabiček ze strany rodičů není nyní legislativně podpořena, obzvláště v případě mateřských škol. Nicméně se domnívám, že za současné situace, kdy opravdu potřebujeme udržet provoz mateřských škol v co nejširší míře, by bylo vhodné pro tuto situaci vytvořit nějaký metodický postup. V zahraničí je takový postup naprosto běžný a děti si standardně nosí do škol vlastní jídlo ve formě sendvičů, obložených chlebů apod.

Věřím, že i Vy vnímáte, jak zásadní je udržet mateřské školy v provozu, tak aby nechyběl lékařský personál v nemocnicích, či jiní zaměstnanci v klíčových odvětvích. Prosím tedy o zvážení návrhu řešení mého podnětu.

Děkuji za Vaše odpovědi v termínu stanoveném Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE