Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci nových skutečností v kauze Fajád

Vážený pane ministře,

v médiích se v těchto dnech objevily informace, které potvrzují angažmá Vašeho bratra v tzv. kauze Fajád. Do této kauzy byl zapojen na základě Vašeho pověření k jednání s libanonskou stranou o propuštění pěti zadržených občanů ČR. Média dokonce informovala o tom, že Vy osobně jste navštívil v naší zemi zadrženého a z terorismu podezřelého Alího Fajáda ve věznici, že jste s ním hovořil a poskytl mu také svůj mobilní telefon k tomu, aby mohl kontaktovat libanonskou stranu.

 

Všechny tyto nové skutečnosti nejen že potvrzují, že jste v době této kauzy některými svými tvrzeními obelhával veřejnost a jednal zcela v rozporu se standardními postupy, ale zároveň budí podezření, že cílem této Vaší iniciativy nebylo pouze osvobození zadržených občanů ČR. I kdyby toto podezření nebylo pravdivé, je zcela nepochopitelné, proč Váš postup byl zcela nestandardní a Vaše aktivita v této kauze přesahovala rámec kompetencí ministra spravedlnosti, který nemá v gesci žádné zpravodajské služby, ani koordinaci zahraniční politiky naší země.

 

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

 

  1. Na základě jakého oprávnění či zadání jste pověřil svého bratra k vyjednávání o propuštění v Libanonu zadržovaných občanů ČR? Byla o tomto pověření informována vláda, bezpečnostní rada státu či alespoň předseda vlády?
  2. Byl tento krok nějakým způsobem koordinován se zpravodajskými službami ČR?
  3. Považujete za standardní, že v takto choulostivé otázce, jakou je osvobození zadržovaných občanů, sehrává klíčovou úlohu člověk příbuzensky spjatý se členem vlády, že má od tohoto člena vlády pověření a že zároveň není v žádném služebním vztahu ke státu? Neshledáváte v tomto jistý střet zájmů?
  4. Za jakým účelem jste navštívil Alího Fajáda ve vězení? Byl této schůzce také přítomen Váš bratr? Byly jí přítomny ještě jiné osoby a které?
  5. Kolik takových schůzek s Alím Fajádem se uskutečnilo?
  6. Je pravdou, že jste Fajádovi zapůjčil svůj mobilní telefon? Jaké osoby prostřednictvím tohoto telefonu kontaktoval a o čem s nimi hovořil?
  7. Je pravdou, že Alí Fajád z českého vězení koordinoval únos pěti Čechů a jejich uvěznění za účelem svého propuštění?
  8. Jaký byl skutečný důvod Vašeho přehnaného nasazení v této kauze hraničícího s aktivismem?
  9. Váš bratr dle svých vyjádření v Libanonu setrval coby záruka do doby, než byl propuštěn Alí Fajád. Byla mu nějakým způsobem kompenzována jeho ochota podstoupit toto riziko? Co jej motivovalo k účasti na této akci?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem                                                                        

                                                                                                        

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE