Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci postupu státních zástupců

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci postupu státních zástupců.

V nedávné době proběhla akce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále jen „ÚOOZ“) s názvem „Vidkun“. Při této příležitosti mě napadá několik otázek na postup státních zástupců, kdy případ nebyl konzultován s Generální inspekcí bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“), v jejíž gesci by měl podle zákona být, ale ÚOOZ.

Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. Je pravdou, že si státní zástupce může pro svojí spolupráci libovolně vybírat nejen policistu, který bude věc šetřit, ale dokonce i soudce? Není tento postup nezákonný? Pokud není, nejedná se o systémovou chybu, která by měla být odstraněna? Neměl by každý mít právo nejen na svého nezávislého a zákonem stanoveného soudce, ale i další orgány činný v trestním řízení? Znamená to tedy, že žalobce si určuje, kdo je a není vhodný se danou věcí zabývat bez ohledu na zákon? Vnímáte to jako problém? Pokud ano, jaké kroky se chystáte podniknout k nápravě?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE