Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci stavu vězeňství v České republice

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci stavu vězeňství v České republice.

Zpráva o stavu vězeňství v České republice za rok 2014 – 2015 mj. uvádí, že: „Situace v personální oblasti na úseku vězeňské stráže je alarmující. Vzhledem k bezprecedentně nízkému nástupnímu platu (výrazně pod 20 tis. Kč hrubého), nemůže Vězeňská služba ČR konkurovat na pracovním trhu jiným zaměstnavatelům. Tuto situaci dále komplikují vysoké požadavky kladené na uchazeče o přijetí do služebního poměru, ale i následně při výkonu služby. Obzvláště komplikovaný stav je v Praze, kde je konkurence na trhu práce největší. Nedostatečné naplnění služebních míst klade zvýšené nároky na příslušníky ve službě a nutí je k časté práci přesčas. Příslušníci vězeňské služby jsou přetěžováni, tím trpí kvalita výkonu služby a následně i bezpečnost. Dlouholetým problémem je absence plnohodnotného multifunkčního výcvikového střediska, které by reflektovalo specifické potřeby Vězeňské služby ČR. V současných podmínkách nelze plně rozvíjet především specifické formy praktického výcviku příslušníků, které vyžadují speciální výcvikové zázemí.

Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. Souhlasíte, že je situace na úseku personálního zajištění vězeňské stráže alarmující? Jestli ano, jakým způsobem budete přistupovat k řešení této alarmující situace? Myslíte si, že je plat příslušníka vězeňské služby adekvátní vzhledem k náročnosti a obsahu jejich činnosti? Jaké kroky podnikáte k zlepšení atraktivity a podmínek práce pro nově příchozí, ale i stávající příslušníky vězeňské služby? Máte v plánu zlepšit, případně vybudovat nová výcviková střediska pro příslušníky vězeňské stráže? Pokud ano, jak a případně v jakém časovém horizontu?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE