Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci úniků informací

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci úniků informací, které jsou u nás bohužel častým jevem během vyšetřování trestných činů.

V současné době probíhá akce Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování s názvem „Vidkun“, která sebou opět mj. přinesla i celou řadu úniků informací, které měly být součástí spisu či jiných citlivých dokumentů souvisejících s probíhajícím trestním řízením. Někteří novináři se v této souvislosti pravděpodobně dostali k informacím, které mohly ze spisu orgánům činným v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) tzv. uniknout. Média se až s podivem často odkazují na různé dokumenty a spisy a uvádějí nejenom informace, ale i počty stran dokumentu, ze kterého čerpají.

Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. Myslíte si, že jsou nebezpečné úniky informací o probíhajících trestních řízeních? Vnímáte to jako problém? Pokud ano, mohlo by to ohrožovat další vyšetřování OČTŘ? Můžete potvrdit, či vyvrátit že úniky informací nepocházejí z řad státních zástupců? Pokud nedochází k únikům informací z řad státních zástupců, je možné, že by k nim docházelo například ze strany soudu či příslušníků Policie ČR? Vyšetřuje někdo takové úniky informací a případně je i sankcionuje? Jaké budou Vaše další kroky v této věci?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE