Interpelace na ministra spravedlnosti ve věci vyjádření k zásahu Generální inspekce bezpečnostních sborů

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci Vašeho vyjádření k zásahu Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále je „ÚOOZ“), kdy GIBS odvedl detektiva odboru násilí ÚOOZ v souvislosti s podezřením ze zneužití své pravomoci. Po tomto zásahu GIBS se v médiích několikrát objevilo Vaše vyjádření, ve kterém uvádíte, že jste „znepokojen zásahem GIBS“.

Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. V čem přesně Vás zásah GIBS znepokojil? Máte podezření, že GIBS nejednal v souladu s právními předpisy ČR, a že neplní svou povinnost šetřit, prověřovat a vyšetřovat člena ÚOOZ u kterého se dozvěděl o možném spáchání trestného činu? Pokud ano, proč jste dodnes neprovedl kroky k nápravě a neseznámil s Vašimi informacemi o porušení zákona veřejnost?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA SPRAVEDLNOSTI NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE