Interpelace na ministra vnitra ve věci balistické ochrany příslušníků Policie České republiky

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci balistické ochrany příslušníků Policie České republiky. Jistě budete souhlasit, že problematika vybavenosti policie a jejích příslušníků, zejména pak ochrannými prostředky proti střelám, bodným zbraním a střepinám, je zcela klíčová pro řádný výkon služby u Policie České republiky. Ochrana policistů v přímém výkonu služby v ulicích by vždy měla být hlavní prioritou.

Již v roce 2016 jsem se na otázku vybavenosti příslušníků Policie ČR opakovaně ptala vašeho stranického kolegy a předchůdce ve funkci ministra vnitra M. Chovance, který mě opakovaně ujišťoval, že pro ochranu našich policistů je vše zajištěno a jsou adekvátně vybaveni. Čas bohužel ukázal opak, jako tomu bylo například při veřejně známé kauze ohledně vadných ochranných balistických plátů, které byly po stranách vyplňovány pryskyřicí či jiným materiálem. Přes počáteční mediální pozornost, odstoupení Policejního prezidia ČR od smlouvy se společností Argun s.r.o. a sliby o vzniku a naplňování koncepce balistické ochrany pro příslušníky Policie ČR v současné době nedisponuji informacemi, jak celá problematika byla řádně ukončena a v jakém stavu se nyní nachází.

Ráda bych Vás v této souvislosti tedy požádala o následují informace a odpovědi na otázky:

  1. Jakým způsobem Policie ČR vyřešila problematický nákup vadných balistických panelů? Probíhá v této souvislosti nějaké soudní řízení? Pokud ano, v jaké je fázi či s jakým výsledkem?
  2. Byl někdo za tyto problémy odpovědný? Pokud ano, o koho se jednalo a jakým způsobem došlo k jeho potrestání?
  3. Jak bylo naloženo s dodanými vadnými panely určenými k balistické ochraně? Kde se v současnosti tyto panely nachází a k čemu se případně využívají?
  4. Jakým způsobem byla vadná balistická ochrana nahrazena? Jak proběhla reklamace a další soutěž?
  5. Jaké byly provedeny nákupy balistické ochrany v tomto roce a jaké jsou naplánovány v dalších letech?
  6. Jistě existuje koncepční dokument, systemizace balistických ochranných prostředků pro policisty, který řeší ochranné prostředky proti střelám, bodným zbraním a střepinám. Chtěla bych se s tímto dokumentem seznámit a zároveň požádat o informaci, jak probíhá jeho naplnění a vyhodnocení.

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE