Interpelace na ministra vnitra ve věci chybějících odznaků služby kriminální policie a vyšetřování

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci chybějících odznaků služby kriminální policie a vyšetřování.

Dle informací zveřejněných v minulých dnech v médiích museli všichni kriminalisté do 31. prosince 2015 odevzdat svůj služební odznak, kterým prokazují při své činnosti svou příslušnost k útvaru Policie České republiky, neboť skončila platnost těchto odznaků. Nové odznaky však dodnes nejsou k dispozici, a tak dochází k situacím, kdy se kriminalisté nemohou, v případě potřeby, prokazovat svým služebním odznakem kriminalisty, ale pouze běžným standartním služebním odznakem policie. Podle veřejně dostupných informací bylo v minulém roce vypsáno výběrové řízení na dodávku těchto odznaků, které vyhrála firma Tyssa Technology. Tato společnost měla podle smlouvy dodat celkem 12 tisíc nových služebních odznaků v hodnotě 3 222 140 Kč, a to průběžnými dodávkami nejpozději do 30. listopadu 2015.

 

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:

1.Co zapříčinilo nedodání nových služebních odznaků kriminalistům v řádném termínu dle zmíněné smlouvy?

2.Jakým způsobem proběhlo výběrové řízení na nákup nových služebních odznaků služby kriminální policie a vyšetřování a kdo za něj nesl (a ponese) odpovědnost?

3.Nedomníváte se, že toto pochybení má vliv na snížení vážnosti a prestiže služby kriminální policie a vyšetřování nebo že jde o symbolické znevážení činnosti kriminalistů?

4.Jaké kroky jste dosud učinil nebo hodláte učinit, aby došlo co nejdříve k nápravě?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE