Interpelace na ministra vnitra ve věci identifikace dezinformačních webů

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v souvislosti s velmi aktuálním tématem dezinformačních webů, jejichž monitoring mj. spadá do gesce Vašeho resortu.

V této souvislosti by mě především zajímalo, podle jakých kritérií specializované pracoviště ministerstva vnitra identifikuje dezinformační weby a zda vede jejich seznam.

Měla by podle Vás existovat jednotná metodologie, podle které se určí, který web lze označit za dezinformační? Pokud ano, kdo metodologii připravuje a kdo rozhoduje o takovém zařazení na seznam dezinformačních webů?

Spolupracuje ministerstvo vnitra při vytváření tohoto seznamu s nevládními subjekty, a pokud ano, o které subjekty se jedná?

Používají tyto nevládní subjekty při hodnocení dezinformačních webů stejná kritéria jako ministerstvo vnitra? Pokud s nimi ministerstvo vnitra nespolupracuje, jak byste charakterizoval vztah svého resortu k těmto nevládním subjektům?

V České republice existují subjekty (např. Nelež), které na základě svého nejasného vyhodnocení označují některé weby za dezinformační a nabádají různé společnosti, aby tyto weby nebyly nadále podporovány formou inzerce a reklamy. Existuje nějaká forma obrany webů proti nařčení z šíření dezinformací?

Nedochází podle Vás dokonce k ohrožení svobody slova v případech, kdy jsou některé weby nespravedlivě zařazeny na seznam dezinformačních webů, jelikož tím ztrácejí tolik potřebné inzerenty pro jejich další fungování a existenci?

Je v nějakém přehledu (seznamu) dezinformačních webů zařazen portál EuroZprávy.cz?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE