Interpelace na ministra vnitra ve věci nelegální akce v teplickém hotelu a formy potrestání jejich účastníků

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci medializované nelegální akce v teplickém hotelu Prince de Ligne a formy potrestání jejích účastníků.

Jistě není zapotřebí podrobněji popisovat, co se mělo odehrát v tomto teplickém hotelu, ve kterém podle dostupných informací slavil své narozeniny bývalý poslanec Petr Benda. Podle dostupných informací byli mezi účastníky mj. i bývalý předseda vlády Jiří Paroubek, dnes již bývalý poslanec ANO a současný předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr a krajský ředitel policie v Libereckém kraji plk. Vladislav Husák.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Jaký je Váš názor na tuto akci? Máte informace a povědomí o tom, jaká řízení v současnosti probíhají ve spojitosti s touto kauzou a u jakých orgánů (zejména mi jde o řízení u Hygienické stanice, obecně Policie České republiky a Odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů)? Je možné odhadnout, kdy by vyšetřovací orgány mohly zveřejnit výsledky svých zjištění?
  2. Jaký máte názor na zvolený postup policejního prezidenta genmjr. Mgr. Jana Švejdara, kdy podle dostupných informací, byl po vzájemné dohodě policejního prezidenta a policejního ředitele plk. Husáka k 1. únoru 2021 z dosavadní funkce plk. Husák odvolán, čerpal dovolenou a má působit jako metodik Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy?
  3. Jaké možnosti dává zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů policejnímu prezidentovi ve zmíněném případu plk. Husáka, který se nelegální akce účastnil, a to s přihlédnutím k tomu, že plk. Husák minimálně porušil povinnost chovat se a jednat i v době mimo službu tak, aby svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru?
  4. Co byste považoval za adekvátní a vhodný trest pro policejního ředitele plk. Husáka, který ani neohlásil zmíněnou nelegální akci?
  5. Máte informace o tom, že policisté či strážníci věděli o zmíněné nelegální akci, ale nezasáhli, ani věc nenahlásili (ať už z vlastní vůle či jim to bylo někým nařízeno)? Máte informace o tom, jak probíhá šetření tohoto podezření?
  6. Měl by podle Vás setrvat předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička ve své funkci? Mluvil jste o této možnosti s předsedou vlády? Pokud ano, s jakým výsledkem?
  7. Jak se díváte na vyjádření ředitele plk. Husáka, který uvedl, že byl v teplickém hotelu řešit pracovní záležitosti? Pravděpodobně jako prezident UNITOP byl jednat s předsedou Národní sportovní agentury Hniličkou o nespecifikovaných tématech v pozdních nočních hodinách v uzavřeném hotelu. Nevzbuzuje to ve Vás pochybnosti o možném ovlivňování sportovních dotací, případně podezření z nelegální činnosti?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE