Interpelace na ministra vnitra ve věci ochrany osobních dat lidí v karanténě

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci ochrany osobních údajů lidí, kteří jsou v karanténě. Podle informací z médií krajské hygienické stanice a Česká správa sociálního zabezpečení odesílají Policii České republiky údaje lidí, kteří jsou v karanténě.

V této souvislosti bych se Vás chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Jsou tyto informace pravdivé? Pokud ano, na jakém právním základě se tak děje a jak celý proces probíhá?
  2. Jaké informace o lidech v karanténě jsou Policii ČR předávány, od jakých orgánů státní správy a z jakého důvodu?
  3. Jak je s těmito osobními daty lidí v karanténě Policií ČR nakládáno? Kdo data zpracovává? Kdo všechno má k těmto informacím a citlivým datům přístup? Jakým způsobem jsou tato citlivá data likvidována?
  4. Dávají lidé souhlas s tím, aby byla tato jejich citlivá osobní data a informace poskytovány Policii ČR?
  5. Existují pravidla pro nakládání s těmito citlivými daty a informacemi o lidech v karanténě? Pokud ano, jaká tato pravidla jsou?
  6. Kdo dal pokyn pro vyžádání, sběr a nakládání s citlivými informacemi o lidech v karanténě?
  7. Pakliže Policie ČR disponuje informacemi o lidech v karanténě z důvodu ochrany příslušníků policie, disponují těmito informacemi i ostatní bezpečnostní sbory?
  8. Provedla Policie ČR v minulosti kontrolu lidí v karanténě na základě poskytnutých dat od jiných orgánů státní správy? Pokud ano, v kolika případech a z jakých důvodů?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE