Interpelace na ministra vnitra ve věci pořízení vozidel s balistickou ochranou pro zásahové jednotky Policie ČR

Vážený pane ministře,

ze strany zásahových jednotek policie jsem zaznamenala velký zájem a potřebu vybavit tyto specializované útvary Krajských ředitelství Policie České republiky lehkými pancéřovanými vozidly s vysokou mírou úrovně balistické ochrany osádky a schopností obstát v běžném provozu i v terénu. Mám informaci, že v minulosti zde byla úvaha o pořízení takových vozidel a že jedním kusem vozidla tohoto druhu je již vybaven Útvar rychlého nasazení Policie ČR. Nepochybně se shodneme na tom, že zhoršující se bezpečnostní situace, riziko teroristických činů a případy zásahů proti ozbrojeným pachatelům ohrožujícím civilisty, kterým jsme v minulosti již čelili, vyvolávají otázky, zda by policisté zasahující v podobných případech neměli být vybaveni nejen kvalitními osobními ochrannými balistickými prostředky, ale rovněž lépe zabezpečenými vozidly. Chtěla bych se Vás proto zeptat na následující otázky:

  1. Je pravdou, že vedení Policie ČR o pořízení těchto vozidel v určitém minimálním množství uvažovalo nebo uvažuje? Pokud ano, jednalo by se o nákup ve prospěch krajských zásahových jednotek policie?
  2. V jakém časovém horizontu, dle jakého harmonogramu a v jakém počtu by tato vozidla mohla být pořízena?
  3. Domníváte se, že je jejich nákup žádoucí?
  4. Jsou na tento nákup vyčleněny v rozpočtu MV ČR prostředky, případně počítáte s jejich vyčleněním v rozpočtech na nadcházející léta?

           

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE