Interpelace na ministra vnitra ve věci předstíraného převodu

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci postupu Policie České republiky (dále jen „PČR“) v případech, kdy postupuje dle § 158c Trestního řádu (dále „TrŘ“) při provádění předstíraného převodu, který lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce. V této souvislosti bych se Vás nejdříve chtěla zeptat na následující otázky:

  1. Kdo je odpovědný za finanční prostředky při postupu dle § 158c TrŘ?
  2. Kdo tyto prostředky a proti jakému potvrzení vydává (v případě finanční hotovosti)?
  3. Jak policie předstíraný převod peněz monitoruje a zajišťuje, aby nedošlo ke zneužití či ztrátě finančních prostředků?

Dále bych ráda znala Váš názor na následující případ. Z veřejně dostupných informací je zřejmé, že v kauze obviněného soudce JUDr. Zdeňka Sováka došlo k výše uvedenému postupu PČR dle ustanovení § 158c TrŘ, a to předstíranému převodu peněz. K němu mělo dojít mezi odsouzeným a s policií spolupracujícím Ladislavem Kirschnerem a nyní již obviněným Milanem Bíbou, a to v období května roku 2020, v celkové výši 1 500 000 Kč.

Iniciátorem celé akce, odsouzený L. Kirschner, který údajné trestné jednání Milana Bíby a JUDr. Zdeňka Sováka neohlásil na policii, ale v únoru 2020 přímo náměstkovi ministra spravedlnosti (který vůbec není orgánem činným v trestním řízení), měl dle rozhodnutí soudu v předchozí trestní věci upuštěno od výkonu trestu odnětí svobody za vydírání z důvodu dlouhodobé závažné duševní poruchy. Nově byl pravomocně a vykonatelně odsouzen za zvlášť závažný zločin podvodu k trestu odnětí svobody v trvání 7 let, který měl nastoupit právě v únoru 2020. Dodnes však k výkonu trestu nenastoupil a nástupu k výkonu trestu se nadále vyhýbá, ačkoliv je známo, kde se zdržuje. Takže tato osoba s druhým aktérem Milanem Bíbou, taktéž s velmi bohatým rejstříkem trestů, realizovali pod vedením PČR popisovaný předstíraný převod peněz ve výši 1 500 000 Kč v květnu roku 2020? Od provedení tohoto úkonu dle § 158c TrŘ, který byl povolený a pod dozorem příslušného státního zástupce, veškeré finanční prostředky zcela zmizely a PČR je tři čtvrtě roku neúspěšně hledá?

Ač se jedná o probíhající trestní řízení, zajímají mě kontrolní mechanismy, které PČR uplatňuje při postupu dle § 158c TrŘ, tedy při předstíraném převodu peněz. Nikoli tedy údaje z vyšetřovacího spisu, či probíhajícího vyšetřování, neboť jsem si vědoma příslušných ustanovení trestního řádu, tj. že nikdo mimo stran příslušného trestního řízení není oprávněn být o obsahu spisu a probíhajícího vyšetřování informován.

Protože však na shora uvedeném příkladu duševně nemocného, pravomocně odsouzeného Ladislava Kirschnera a mnohonásobně trestaného Ladislava Bíby je zjevné, že veškeré kontrolní mechanismy, pokud vůbec nějaké existují, zcela selhaly, neboť inkriminovaná částka ve výši 1 500 000 Kč po tomto předstíraném převodu peněz za dohledu a monitorování PČR a dozoru státního zástupce s využitím operativně pátracích prostředků, podle dostupných informací zcela zmizela.

Obracím se na Vás coby ministra vnitra, do jehož kompetence činnost PČR spadá, abyste mi na výše položené otázky odpověděl, neboť lze totiž dovodit, že se může jednat o systémové selhání, nebo selhání konkrétních příslušníků PČR, kteří v dané věci nejednali tak, jak jsou jejich postupy upraveny právními předpisy a interními akty. Pokud ano, jak budete tuto situaci řešit?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE