Interpelace na ministra vnitra ve věci případu střelby na vozidla

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci případu střelby na vozidla a vyjasnění situace, kdy nebyla včas odebrána legálně držená zbraň pachateli s platným zbrojním oprávněním. Pachatel měl svou legálně drženou zbraň použít v lednu 2020 při střelbě na projíždějící vozidla v Jihočeském a Středočeském kraji.

Podle veřejně dostupných informací, které zveřejnila Policie ČR, nebyl pachatel v minulosti pravomocně odsouzen za žádný trestný čin a neměl záznam v rejstříku trestů. Přesto je možné se v mediálním a veřejném prostoru dozvědět i informace, že pachatel měl pochybnou a deliktní minulost a podle některých zdrojů se o něj v minulosti zajímali kriminalisté. Pokud je to pravda, nerozumím, proč Policie ČR nekonala a neodebrala legálně držené zbraně takto potencionálně nebezpečné osobě, která měla užívat drogy a vyznačovala se minimálně podezřením na další deliktní a přestupkové chování.

Byla bych velmi ráda, kdybyste mi pomohl rozptýlit mé pochybnosti o případném excesu ze strany Policie ČR při neodebrání zbraně a uvedl situaci na pravou míru.

Ráda bych Vás v této souvislosti požádala o následující informace a odpověď na otázky:

  1. Je pravdou, že pachatel měl pochybnou minulost a zajímala se o něj již dříve Policie ČR? Pokud ano, v jaké souvislosti?
  2. Nezakládala zjištění Policie ČR k provedení neodkladných úkonů k odebrání oprávnění držet zbraň a zajištění zbraně?
  3. Pokud zakládala, proč tak nebylo učiněno a kdo za to nese odpovědnost?
  4. Souhlasíte, že je současná zbraňová legislativa dostatečná k tomu, aby Policie ČR mohla v případě potřeby proti potencionálně nebezpečným lidem s legální zbraní včas a adekvátně zasáhnout a případně takovou zbraň držiteli odejmout?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE