Interpelace na ministra vnitra ve věci provádění bezpečnostních kontrol na Pražském hradě

Vážený pane ministře,

obrátila se na mě občanka Prahy se svou zkušeností s bezpečnostními kontrolami na Pražském hradě.

Při vstupu do areálu Pražského hradu z ulice U Prašného mostu byli spolu se svým partnerem vyzváni, aby prošli bezpečnostním detekčním rámem. Jelikož měl u sebe její partner nůž, který policistům sám a bez vyzvání předložil, vstup do areálu jim nebyl umožněn. S tímto postupem občanka zcela souhlasila a nijak se proti němu nevymezovala. Přítomných policistů se dotázala, zda jsou k dispozici bezpečnostní schránky či bezpečnostní sáčky, kam by bylo možno po dobu návštěvy Pražského hradu nůž uložit. Policisté jí sdělili, že nic takového nemají a na její navazující dotaz, jaký postup by jí tedy doporučili, uvedli, ať jede zpátky domů, kde nůž nechá, nebo ať zkusí o úschovu nože požádat zaměstnance blízké restaurace. Díky neobvyklé vstřícnosti pracovníků přilehlé restaurace se skutečně podařilo s nimi úschovu domluvit.

Následně šla občanka s partnerem znovu k bezpečnostním detekčním rámům, kde měla tentokrát ona ukázat svou kabelku a její obsah. Kontrola kabelky proběhla tak, že ji před policistou otevřela, ten jí vizuálně prohlédl, přičemž mu sdělila, že v uzavřených taštičkách má doklady a líčidla. Policista se zběžně podíval a tím byla kontrola ukončena. Neproběhlo ani ohledání vnitřku kabelky, ani nepadl dotaz, zda má uvnitř zbraň. Pokud by v uzavřených a neprůhledných taštičkách byly nože, taser či malá střelná zbraň, nikdo by to nezjistil a ani se to zjistit nepokusil. Nadto občanka uvedla, že kabelku odložila na stolek vedle detekčního rámu, takže zavazadlo ani nebylo kontrolováno na přítomnost kovu.

Na zpáteční cestě ve směru z Hradčanského náměstí procházeli občanka se svým partnerem další kontrolou. Znovu detekčním rámem a znovu předložila kabelku. Ani tentokrát se policista nezajímal, co kabelka obsahuje za předměty. Opět se spokojil se sdělením občanky, že obsahuje pouze osobní věci. Kromě toho byla však občanka svědkem něčeho dalšího. Vedle detekčních rámů byla nízká boční vrátka, u nichž stál jeden z policistů. Touto brankou zmíněný policista pouštěl, a to bez jakékoli kontroly, osobu na invalidním vozíku s jejím doprovodem. Neproběhlo ani ohledání ručním detektorem kovů, osoby nebyly vyzvány k předložení zavazadel atd. Policista v tu chvíli plnil pouze úlohu „dveřníka“.

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:

  1. Jaká platí pravidla pro policisty při provádění kontrol návštěvníků Pražského hradu? Jak byli policisté proškoleni k výkonu této činnosti?
  2. Jednali policisté ve výše zmíněných případech v souladu s těmito pravidly? Pokud ano, kdo rozhodl o nastavení takových pravidel, která zcela evidentně nemohou plnit účel, kterým je ochrana objektu Pražského hradu a osob nacházejících se v jeho areálu? Nejedná se v tomto případě o zbytečně vynaložené finanční prostředky a nasazení policistů, kteří by mohli plnit jinou, důležitější činnost?
  3. Pokud policisté ve výše zmíněných případech nepostupovali v souladu s pravidly, jakým způsobem bude postupováno, aby došlo ke změně těchto pravidel, a jaké důsledky budou vyvozeny pro osobu, která o jejich předchozím špatném nastavení rozhodla? Kdo pravidla připravoval a schválil?
  4. Jestliže policisté nepostupovali v souladu s pravidly pro kontrolu návštěvníků Pražského hradu, jaký bude zvolen postup, aby se tato závažná pochybení neopakovala?
  5. Proč nejsou k dispozici bezpečnostní schránky či sáčky pro odložení odevzdaných, potencionálně nebezpečných, předmětů?
  6. Považujete počet policistů provádějících kontrolní činnost na Pražském hradě za dostatečný?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE