Interpelace na ministra vnitra ve věci reorganizace v rámci Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra České republiky

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci reorganizace v rámci Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „ZZMV“).

Podle mých informací mělo dojít na základě rozhodnutí Vaší náměstkyně Mgr. Moniky Pálkové, MPA ke zrušení pěti systemizovaných míst řidičů dopravy nemocných a raněných na Oblastním zdravotnickém zařízení Praha (dále jen „ObZZ“) spadající pod Zdravotnická zařízení Ministerstva vnitra, a to s účinností od 1. května 2017. Podle této zmíněné reorganizace by následně mělo vzniknout jedno místo vedoucího odboru na ZZMV a čtyři administrativní pozice na témže odboru ObZZ Praha. Podle mých informací ale k této reorganizaci dodnes nedošlo a je z pro mě neznámých důvodů neustále odsouvána bez určení jasného termínu jejího provedení a realizace.

I vzhledem k Vámi veřejně proklamovanému cíli efektivněji zajistit, v dnešní obecně se zhoršující a dynamicky nepříznivě vyvíjející bezpečnosti v Evropě, bezpečnost nejen občanů, ale i příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, nerozumím kroku, kdy má dojít k vzniku nových tabulkových míst pro administrativní pracovníky a naopak mají být zrušena místa, která souvisí s přímým výkonem služby ZZMV prakticky přímo v terénu.

Bohužel jsem nikde ve veřejném prostoru nezaznamenala, že by někdo z Ministerstva vnitra nebo Vy osobně vystoupil s ujištěním nebo i jen informacemi, že je tato reorganizace ZZMV v souladu s plánovaným rozvojem a stabilizací Policie ČR a celkově složek Integrovaného záchranného systému, pro který je ZZMV velmi důležitým partnerem.

Ráda bych se Vás v této souvislosti proto zeptala na následující dotazy:

1. Co vedlo k realizaci výše zmíněné reorganizace v rámci ZZMV a především ObZZ Praha?

2. Nemáte obavy, že by mohlo eventuálně touto reorganizací dojít k zhoršení dostupnosti péče o stávající pacienty ZZMV?

3. Nezhorší se zmíněnou reorganizací kvalita zajišťování služebních akcí bezpečnostních sborů, při kterých je na místě přítomna nebo jinak nápomocné ZZMV? Pokud ne, co Vás k takovému názoru přesně vede?

4. Je podle Vás v pořádku, že jsou rušena tabulková místa v přímém výkonu služby pro ZZMV a namísto toho vzniknou nová administrativní pracovní místa? Nepůsobí na Vás tato změna účelově?

5. Je pravdou, že byla doprava na ObZZ Praha primárně určena a využívána na zajišťování převozu prádla a pošty? Pokud ano, nepovažujete za skandální, že se doprava ObZZ Praha, která mj. výše zmíněnou reorganizací přijde o dalších pět řidičů, primárně nezabývá převozem pacientů ZZMV nebo zajišťování a zabezpečování tzv. bezpečnostních akcí?

6. Kde berete jistotu, že plánovaná reorganizace autodopravy ZZVM, kdy dojde ke sloučení dvou stanovišť a zároveň k zrušení pěti míst řidiče a vzniku pěti jiných administrativních pozic, povede k zefektivnění činnosti autodopravy ZZVM?

7. Je pro Vás důležitější zachování pracovních míst v přímém výkonu služby a zajišťování tzv. bezpečnostních akcí nebo vznik dalších administrativních pozic?

 

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

 

S pozdravem,

 

                                                                                                          Mgr. Jana Černochová

 

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE