Interpelace na ministra vnitra ve věci rozhodnutí ÚOHS

Vážený pane ministře,

v médiích jsem se dočetla, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zamítl rozklad podaný Ministerstvem vnitra ČR ve věci předchozího rozhodnutí Úřadu o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupech pušek a samopalů pro Policii ČR. Byla tak potvrzena pokuta ve výši 800 tisíc Kč.

Podle ÚOHS byly problematické veřejné zakázky „Samopaly a pušky včetně příslušenství a zaměřovačů“ z roku 2020, „Samopaly a pušky H&K včetně příslušenství a zaměřovačů Zeiss“ z roku 2018 a část č. 1 „Samopaly a pušky značky Heckler & Koch, včetně zaměřovačů Zeiss a příslušenství – 684 souprav“ veřejné zakázky „Obměna a doplnění výzbroje pro boj terorismem“ z roku 2017. Ve všech třech případech zadavatel postupoval v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro použití tohoto druhu zadávacího řízení. Celkem takto zadavatel nakoupil 1 873 souprav zbraní. ÚOHS zároveň neuznal argumentaci, že se jednalo o tzv. dodatečné dodávky, které mohou být pořizovány nejdéle tři roky od uzavření původní smlouvy, pokud delší doba není odůvodněna zvláštními okolnostmi. K uzavření původních smluv došlo v období před 16-19 lety.

V minulosti se opakovaně hovořilo o tom, že institut „dodatečných dodávek“ v oblasti ručních zbraní uplatňovaný Policií ČR, respektive Vaším úřadem, působí jako účelové obcházení zákona a je neudržitelný. Už jenom proto, že probíhá téměř dvacet let, přičemž se dá důvodně předpokládat, že nyní nakupované zbraně a příslušenství se liší od těch, které byly pořizovány tehdy. Nyní tedy totéž konstatoval ÚOHS a předpokládám, že bez odkladu nařídíte změnu stávající praxe. V této souvislosti prosím o informace:

  1. První rozhodnutí ÚOHS hovořilo o zákazu plnění z důvodu porušení zákona. Kdy bylo toto rozhodnutí doručeno Vašemu úřadu? Jaká opatření jste na základě tohoto rozhodnutí přijal a kdy?
  2. Kdo je odpovědný za postup kritizovaný ÚOHS a jak byl či byli odpovědné osoby potrestány? Přece jenom Váš úřad musí zaplatit pokutu 800 tisíc korun, které by mohly být mnohem lépe využity ve prospěch policistů.
  3. Jakým způsobem proběhne náprava, respektive jaké budou následující kroky v oblasti pořizování ručních zbraní pro policii ČR? Plánujete transparentní výběrové řízení?
  4. Na základě čeho, byly ruční zbraně, jejichž způsob pořízení zkritizoval a penalizoval ÚOHS nakupovány? Existuje nějaký schválený koncepční či strategický dokument týkající se systemizace střelných zbraní pro Policii ČR? Pokud ano, žádám Vás o jeho poskytnutí a zároveň o Vaše vyjádření k jeho podobě, zda je adekvátní, nediskriminační apod.
  5. Proč doposud nedochází k žádné hlubší spolupráci při pořizování výzbroje a výstroje s Armádou ČR? Z hlediska efektivity by to zajisté dávalo smysl právě třeba v oblasti ručních zbraní či některé výstroje. Kdy dojde ke změně? Jednáte o nějakých konkrétních projektech s Ministerstvem obrany ČR, či Armádou ČR a s jakým výsledkem?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE