Interpelace na ministra vnitra ve věci spolupráce Policie ČR se společností Hacking Team

                                                                                                                                                  V Praze dne 14. července 2015

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci spolupráce Policie ČR se společností Hacking Team, od níž dle informací z médií chtěla policie zakoupit speciální sledovací software, který umožňuje prolamovat soukromí osob k získání potřebných informací pro trestní řízení.

Na začátku měsíce července letošního roku byly na serveru WikiLeaks zveřejněny znepokojující informace, které uvádějí, že došlo k úniku značného objemu dat této italské společnosti. Spolupráce mezi Policií České republiky a společností Hacking Team měla spočívat v objednání softwaru umožňujícího prolomení integrity a následné monitorování internetové komunikace a webů vybraných fyzických a právnických osob. Podle všech dostupných informací měly být takto monitorovány webové stránky strategické energetické společnosti RWE, politických stran a hnutí, zpravodajských a mediálních organizací, dobročinných organizací a různých spotřebitelských serverů.

V této souvislosti mohou vznikat důvodné pochybnosti o tom, zda byly či měly být všechny tyto organizace, případně osoby, monitorovány podle zákona. Pokud docházelo či mělo docházet k bezděčnému prolomení svobody slova a ochrany novinářských zdrojů, považuji to za vysoce alarmující zjištění, které ohrožuje nejen základní svobody, ale s ohledem na uniklé informace i bezpečnost České republiky.

Ráda bych se Vás v této souvislosti dotázala na následující otázky. Můžete potvrdit, či vyvrátit že se Policie ČR snažila o navázání spolupráce se společností Hacking Team? Jaký je současný vztah společnosti Bull, nově vystupující pod názvem Atos IT Solutions and Services, s Policií ČR? Považujete postup policie v tomto případně za obvyklý a oprávněný? Považujete spolupráci policie se společnostmi tohoto typu za vhodnou? Nedomníváte se, že rozsah informací, k nimž se prostřednictvím speciálního softwaru snažila dostat, byl neúměrný a nadbytečný? Měla Policie České republiky oprávnění a především povolení státního zástupce a soudu k sledování webových stránek strategické energetické společnosti RWE, politických stran a hnutí, zpravodajských a mediálních organizací, dobročinných organizací a spotřebitelských serverů?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem,

                                                                                                                                                  Mgr. Jana Černochová

ODPOVĚĎ MINISTRA VNITRA NA INTERPELACI NALEZNETE ZDE.